Novica

ELES ne bo več javno podjetje

⇒ Energetika ⇒ Upravljanje naložb

Vlada RS je na današnji 115. redni seji sprejela Akt o ustanovitvi družbe ELES, d.o.o, ki je sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja. ELES, d.o.o. tako ne bo več javno podjetje.

Vlada RS je 28. julija 2016 družbi ELES, d.o.o. podelila koncesijo za izvajanje gospodarske javne službe. Na podlagi tega je bila 21. septembra 2016 sklenjena koncesijska pogodba, s katero je
ELES, d.o.o. postal sistemski operater za prenos električne energije za obdobje 50 let.

Gospodarska javna služba se lahko izvaja v samo eni izmed različnih oblik - ali v režijskem obratu, ali v javnem gospodarskem zavodu, ali v javnem podjetju ali z dajanjem koncesij.

Zaradi tega razloga je smiselno, da se družbi ELES, d.o.o., ki ji je Vlada Republike Slovenije podelila koncesijo, oblika javnega podjetja odvzame.

Vir: MzI


© 2012 - 2022 Portal Energetika