Novica

Energetska agencija v Krškem o ciljih na področju energetske učinkovitosti

⇒ Energetika ⇒ Splošno

V petek 24. marca 2014 je Lokalna energetska agencija za Dolenjsko, Posavje in Belo Krajino (LEAD) v sodelovanju z občino Krško pripravila dan agencije LEAD, kjer so predstavniki slovenskih lokalnih energetskih agencij in občin izmenjali izkušnje na področju obnovljivih virov energije (OVE) in učinkovite rabe energije (URE). LEAD je v okviru dogodka uradno prevzela šestmesečno vodenje Nacionalnega konzorcija energetskih agencij (Konzorcij LEAS), katerega cilj je sodelovanje in izvajanje skupnih lokalnih in mednarodnih projektov.

Foto: LEAD

Med pomembnejše projekte agencije LEAD sodijo tudi Lokalni energetski koncept občine Krško, Trajnostni akcijski načrt za občino Krško (SEAP), v okviru katerega se je občina Krško v okviru Konvencije županov zavezala, da bo do leta 2020 znižala izpuste CO2 do 20 odstotkov. Občina Krško je s številnimi izvedenimi ukrepi na dobri poti, da do leta 2020 doseže do 26-odstotno znižanje izpustov. Sicer pa agencija izvaja energetsko knjigovodstvo za javne objekte v občinah, sodeluje pri ukrepih občinske energetske zasnove, sodeluje pri pripravi predlogov občinskih odlokov na področju OVE in URE, izvaja energetske preglede stavb in javne razsvetljave, energetske izkaznice in lokalne energetske koncepte in podobno.

Kot je v uvodnem pozdravu poudarila podžupanja občine Krško Ana Somrak, si občina Krško že leta prizadeva biti okolju prijazna in energetsko učinkovita, kar dokazujeta že dva naziva energetsko najbolj učinkovite občine med srednje velikimi slovenskimi občinami.


Po besedah vodje oddelka za gospodarsko infrastrukturo Rafaela Jurečiča je občina Krško v preteklih letih veliko energije prihranila predvsem z energetskimi obnovami javnih stavb, predvsem vrtcev in šol, z obnovo javne razsvetljave, v okviru katere so zamenjali 41 % neustreznih in potratnih svetilk, z zamenjavo energentov v stanovanjskih stavbah, subvencioniranjem nakupa sončnih kolektorjev in dodatne izolacije. Do leta 2015 so tako tudi s pomočjo evropskih sredstev načrtovane še energetske sanacije OŠ Jurija Dalmatina Krško, OŠ Adama Bohoriča Brestanica, športne dvorane pri OŠ Leskovec pri Krškem in OŠ Koprivnica, izgradnja novega energetsko učinkovitega vrtca v Brestanici, energetska sanacija vrtca v Leskovcu pri Krškem in druge.


Občina Krško aktivno deluje na področju trajnostnih rešitev v prometu z umeščanjem državne obvozne ceste v prostor občine, medmestno povezavo Krško – Brežice, s posodobitvami cest, umestitvijo krožišč, subvencionira javni prevoz, s čimer se povečuje uporaba javnega prometa za 10 %. V okviru projekta "S kolesom ob Savi in Krki" skupaj z občinami na širšem področju jugovzhodne Slovenije pospešeno gradijo kolesarsko infrastrukturo, do leta 2015 pa načrtujejo tudi postavitev polnilnic za električne avtomobile.

V okviru dogodka je dr. Janez Petek iz LEA Ptuj predstavil projekt OP Slovenija/Hrvaška lesna biomasa za regionalni razvoj BIOHATLOCAL. Katja Karba LEA Pomurje je predstavila projekt Trajnostno mobilni načrt za občino SUMP, projekt ENDURACE. Predstavitev modela ESCO, PROJEKT MARIE pa je prisotnim predstavil Rajko Leban iz GOLEA Nova Gorica. Dr. Robert Bergant iz GEN energije je predstavil študijo izvedljivosti daljinskega ogrevanja iz NEK, po kateri naj bi bila investicija za občini Krško in Brežice vredna okoli 52 milijonov EUR.

Mag. Erik Potočar iz Ministrstva za infrastrukturo in prostor je predstavil strategijo OVE in URE na nivoju Slovenije in lokalnih skupnosti ter novosti, ki jih prinaša nedavno sprejet Energetski zakon (EZ-1), ki podrobneje ureja uvajanje energetskih izkaznic stavb. Ob tem je skupaj z direktorjem agencije LEAD Jankom Uršičem podžupanji občine Krško Ani Somrak predal energetsko izkaznico za stavbo Občine Krško.

 


© 2012 - 2024 Portal Energetika