Novica

Energetska pismenost bistvena za načrtovanje trajnostne energetske prihodnosti Slovenije

⇒ Energetika ⇒ Splošno

V četrtek, 22. januarja 2015 je potekal strokovni posvet »Zakaj je pomembna energetska pismenost in kako jo lahko okrepimo?«, ki se ga je udeležilo več kot 80 predstavnikov šolstva, energetike, odločevalcev, razvojnih agencij, nevladnih in strokovnih organizacij. Naravoslovni, tehniški in družboslovni strokovnjaki so se strinjali, da za razumevanje energije in energetike potrebujemo široka, multidisciplinarna znanja, ki jih v obstoječih izobraževalnih pristopih še manjka. Pomembno je tudi razumevanje tesne povezanosti energetike z ekonomskimi, geopolitičnimi, okoljskimi in drugimi izzivi.

Pripravljavci slovenske različice priročnika (prevod in priredba izvirnika), od leve proti desni, prof. dr. Marko Marhl, Pedagoška fakulteta, Univerza v Mariboru, mag. Mojca Drevenšek, Consensus, doc. dr. Tomaž Žagar, ARAO.

V okviru projekta krepitve energetske pismenosti EN-LITE je izšel priročnik »Energetska pismenost: Osrednja načela in temeljne usmeritve za izobraže­vanje o energiji« (prevod in priredba ameriškega izvirnika), ki ponuja multidisciplinarno osvetlitev pomena energetske pismenosti. Ob izidu priročnika je potekal strokovni posvet, na katerem so strokovnjaki, odločevalci in drugi zainteresirani deležniki iskali odgovor na vprašanje: »Zakaj je pomembna energetska pismenost in kako jo lahko okrepimo?«

Na strokovnem posvetu so zbrane pozdravili Danijel Levičar, generalni direktor Direktorata za energijo, dr. Vinko Logaj, direktor Zavoda za šolstvo, Joshua M. Harris, vodja oddelka za politično-gospodarske zadeve na Veleposlaništvu ZDA v Ljubljani, Aleksander Mervar, direktor družbe ELES, in Martin Novšak, direktor družbe GEN energija.


Danijel Levičar, generalni direktor Direktorata za energijo je poudaril, da je krepitev energetske pismenosti zelo pomembna za uspešno načrtovanje trajnostne energetske prihodnosti Slovenije, in da smo pred ključnimi odločitvami v energetiki. Ministrstvo, pristojno za energijo močno podpira izdajo priročnika in projekte kot je EN-LITE. "V lanskem letu smo potrdili nov Energetski zakon (EZ-1). V sredo je bil storjen korak v javni razpravi o Energetskem konceptu Slovenije (EKS). Odgovorno moramo pristopiti k razpravi o smernicah energetskega koncepta. Energetika je zelo kompleksen sistem. Vsi kažejo svoje interese na nivoju EKS, kjer obstaja velik konsenz na področju učinkovite rabe energije. Na drugi strani so obnovljivi viri energije področje, kjer ni takega skupnega dogovora. Pridobili smo želje, interese in do konca leta 2015 želimo pripraviti osnutek EKS. Želimo si, da bodo odločitve sprejete na podlagi dejstev in številk, k sodelovanju pa vabimo strokovnjake s področja energetike, ekonomije, nacionalne varnosti in okolja," je zaključil Levičar.

Dr. Vinko Logaj, direktor Zavoda RS za šolstvo je poudaril pomen strategije Evropa 2020 z nizom ciljev, ki so osredotočeni na trajnostne naloge, ki vključujejo gospodarsko rast, raziskovanje, razvoj, revščino in socialno izključenost, državljanstvo, etiko in varstvo okolja. "Trajnostni razvoj, ki spodbuja vse vrste pismenosti, med drugim spodbuja tudi energetsko pismenost. Zavod spodbuja interdisciplinarni pristop, zato se bo aktivno vključil v razvoj energetske pismenosti v Slovenije." Joshua M. Harris, vodja oddelka za politično-gospodarske zadeve na Veleposlaništvu ZDA v Ljubljani je povedal, da se je projekt energetske pismenosti v ZDA začel leta 2010. Rezultat je bilo plodno sodelovanje več sto strokovnjakov za boljše odločitve energetske politike ZDA.

 

Strokovni posvet je bil, skladno s priročnikom, zasnovan multidisciplinarno. Predavatelji so  v treh sklopih predstavili vseh sedem načel in njihov pomen za energetsko pismenost. Prvi sklop je bil namenjen predstavitvi naravoslovnega vidika energije. Predavatelji prof. dr. Marko Marhl, Univerza v Mariboru, prof. dr. Alenka Gabrščik, Univerza v Ljubljani, in izr. prof. dr. Dušan Krnel, Univerza v Ljubljani, so vsak iz svojega strokovnega področja odgovarjali na vprašanje kaj je energija in kako energijski tokovi poganjajo fizikalne in biološke procese na Zemlji. V drugem sklopu sta doc. dr. Tomaž Žagar, ARAO, in mag. Jan Kostevc, ELES, predstavila vidik energetskega sistema in zbranim nazorno razložila kaj je energetska infrastruktura in kako potuje energija od vira do porabnika. V tretjem sklopu so mag. Mojca Drevenšek, Consensus, doc. dr. Boštjan Udovič, Univerza v Ljubljani, in Mojca Suvorov, Statistični urad RS, predstavili družbeni vidik oblikovanja odločitev o oskrbi z energijo in kako te odločitve vplivajo na kakovost življenja sedanjih in prihodnjih generacija.

Razpravljavci na posvetu so se strinjali, da je potrebno nadaljnje delo v smeri multidisciplinarnega pristopa k energetski pismenosti in da je bil strokovni posvet dober začetek. Slediti mu morajo nadaljnje aktivnosti, od  vzpostavitev komunikacijskega središča za energijo/energetiko, razvoja izobraževanja učiteljev/profesorjev, do nadgradnje učnih načrtov.


Nosilci projekta EN-LITE so na posvetu povedali, da so z brezplačnimi izvodi priročnikov že opremili učitelje fizike in naravoslovja ter ravnatelje v slovenskih osnovnih in srednjih šolah, knjižnice, strokovne in nevladne organizacije ter odločevalce. V prihodnje bodo del svojih aktivnosti usmerili v izobraževanje in usposabljanje učiteljev in profesorjev v osnovnih in srednjih šolah, pri tem pa bodo sledili poudarkoma iz priročnika, da je energetska pismenosti multidisciplinarni koncept, ki potrebuje široko, sistemsko obravnavo. Priročnik je spletno prosto dostopen na povezavi EN-LITE.


Vir: EN-LITE, MZI

 


© 2012 - 2022 Portal Energetika