Novica

Energetska prenova preko 200 šol, vrtcev in zdravstvenih domov

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je zaključilo prvi javni razpis »Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo javnih stavb v lasti lokalnih skupnosti« v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 6. razvojne prioritete "Trajnostna raba energije" 1. prednostne usmeritve "Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb". Z evropskimi sredstvi bodo občine celovito prenovile več kot 200 šol, vrtcev in zdravstvenih domov.

Na prvem razpisu za energetsko sanacijo je bilo skupaj odobrenih 109 operacij.

Odziv občin na razpis MZIP je bil zelo velik, saj je na prvi rok prispelo 172 vlog iz 116 občin, ki so skupaj prijavile za 172 mio EUR operacij, od tega za cca. 82,5 mio EUR subvencij.

Ministrstvo je objavilo dodaten razpis, saj je bil znesek subvencij prvega razpisa višji od višine predvidenih sredstev. Pri pripravi dodatnega razpisa se je ministrstvo še posebej zavedalo, da imajo investicije v učinkovito rabo energije tudi pomemben multiplikativni učinek, saj gre za delovno intenzivne investicije, kar pomeni da je na enoto investicije ustvarjenih največ delovnih mest in da gre za investicije z največjo domačo komponento (npr. gradbeni materiali, stavbno pohištvo).

Zaradi rezultatov investicij bo tudi zmanjšana potreba po uvozu energentov, posredno pa se bodo zaradi tega kazali pozitivni učinki tudi pri doseganju ciljnega deleža rabe obnovljivih virov energije.

Izid razpisa kaže naslednje ugotovitve:

  • ministrstvo za infrastrukturo in prostor je skupaj odobrilo 109 operacij,
  • najvišji odobreni znesek znaša 1.531.535,79 EUR, najnižji pa 142.869,00 EUR.


V tabeli po posameznih regijah lahko razberemo število odobrenih operacij:Tabela: Število odobrenih operacij energetske sanacije stavb po regijah

REGIJAŠT.OPERACIJ
Gorenjska                  11
Goriška                    2
Jugovzhodna Slovenija                  17
Koroška                     9
Notranjsko-kraška                    2
Obalno-kraška                    5
Osrednjeslovenska                  14
Podravska                  14
Pomurska                    8
Savinjska                  18
Spodnjeposavska                    7
Zasavska                    2
SKUPAJ                 109
© 2012 - 2021 Portal Energetika