Novica

Energetski ministri sprejeli sklepe o novi energetski strategiji

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Ministrica za gospodarstvo mag. Darja Radić se je skupaj z generalnim direktorjem Direktorata za energijo mag. Janezom Kopačem udeležila zasedanja Sveta za promet, telekomunikacije in energijo. Republika Slovenija je podprla sklepe Sveta na temo: »Energija 2020: Strategija za konkurenčno, trajnostno in zanesljivo energijo« ter pozdravila sporočilo Evropske komisije o sporočilu o učinkoviti rabi virov v EU.

 

Svet ministrov je sprejel sklepe o novi energetski strategiji. Glavni poudarki so:

  • Ključna je implementacija tretjega energetskega paketa.
  • Pomembna je čimprejšnja predložitev novega akcijskega načrta za energetsko učinkovitost.
  • Trg naj financira potrebno infrastrukturo. Zelo pomembna sta 10-letna razvojna načrta evropskih združenj sistemskih operaterjev prenosnih omrežij za elektriko in plin.
  • Pomembna je implementacija Strateškega energetskega tehnološkega načrta.
  • Pomembna je implementacija direktive o spodbujanju rabe obnovljive energije in odstranjevanje administrativnih ovir.
  • Nasproti tretjim državam morajo EU in države članice nastopati konsistentno in koordinirano. Dialog s tretjimi državami mora vključevati tudi vprašanja, povezana s trajnostno energetsko politiko, zbliževanjem tržnih pravil, varnimi jedrskimi standardi, podnebno politiko EU. 

Madžarsko predsedstvo je Svetu predložilo še poročilo o napredku pri pogajanjih o uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o celovitosti in preglednosti energetskega trga. Zaključek obravnave je predviden junija 2011.

 

Ministrica mag. Darja Radić je Svet opozorila na uradno otvoritev sedeža ACER v Sloveniji, ki bo v četrtek, 3. marca 2011. Republika Slovenija je v sodelovanju s Komisijo in ACER v letu dni pripravila vse, da lahko agencija začne nemoteno delovati. Sporazum o sedežu je bil podpisan novembra 2010 in decembra ratificiran v Državnem zboru. S 1. februarjem 2011 so agenciji za dveletno obdobje na voljo začasni poslovni prostori, ki so bili izbrani na podlagi javnega postopka. Republika Slovenija bo agenciji tudi naprej nudila vso potrebno institucionalno pomoč. 


© 2012 - 2021 Portal Energetika