Novica

ESS seznanjen s predlogom Uredbe o subvencioniranju obnovljivih virov energije

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Socialni partnerji v okviru Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) so v petek 12. 6. 2015 razpravljali o plačevanju okoljskih prispevkov energetsko intenzivnih podjetij. Ministrstvo za infrastrukturo je za sprejem na Vladi RS pripravilo predlog novele Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije.

Shema za subvencioniranje obnovljivih virov energije se sooča s premalo sredstvi, zato je Vlada RS pripravila predlog, po katerem bi se vanjo steklo več sredstev. Ta naj bi se povečala za 20 milijonov EUR, v shemo pa bodo po predlogu Uredbe več prispevala gospodinjstva, manj pa energetsko intenzivna podjetja. Ta so namreč že pred časom glasno opozarjala, da bi povečanje te obremenitve močno škodilo njihovi konkurenčnosti.

Takšno ureditev predvideva spremenjena Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, ki jo je za sprejem na vladi pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo. 

Kot je na seji Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) poudaril minister za infrastrukturo Peter Gašperšič, moramo s to uredbo reševati problematiko spodbujanja proizvodnje iz obnovljivih virov energije, ki je nastajala v preteklosti. "V tej shemi se je namreč nabralo toliko pogodbenih obveznosti, da presegajo na letni ravni pobrane prispevke za 20 milijonov evrov," je potrebo po spremembah pojasnil minister Gašperšič.

Povprečni račun za električno energijo se bo glede na ocene na mesečni ravni iz tega naslova povišal za okoli en evro, kar na letni ravni pomeni dvig med 10 in 15 evri. "Ocenjujemo, da kljub vsemu ta obremenitev ne bo znatno obremenila potrošnikov," je v razpravi še poudaril minister.

ESS je sprejel seznanitveni sklep in priporočilo, da ministrstvo za infrastrukturo v predlog Uredbe smiselno vgradi in upošteva pripombe iz razprave.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika