Novica

Evidentiranje vlaganj v objekte in infrastrukturne ureditve za Hidroelektrarno Boštanj, Hidroelektrarno Blanca in Hidroelektrarno Krško v poslovnih knjigah Ministrstva za kmetijstvo in okolje

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS je na današnji seji sprejela Sklep za evidentiranje vlaganj v objekte in infrastrukturne ureditve za Hidroelektrarno Boštanj, Hidroelektrarno Blanca in Hidroelektrarno Krško v poslovnih knjigah Ministrstva za kmetijstvo in okolje.

Vlada soglaša z evidentiranjem objektov in infrastrukturne ureditve za Hidroelektrarno Boštanj med osnovna sredstva Ministrstva za kmetijstvo in okolje na dan 2. 1. 2012 po nabavni vrednosti: 16.267.412,73 EUR. Objekti in infrastrukturne ureditve za HE Blanca in HE Krško, ki so v gradnji, pa se prenesejo v poslovne knjige Ministrstva za kmetijstvo in okolje po dokončanju investicije in po dokončnem poplačilu najetih kreditov za ta namen, vendar najkasneje do 31. 12. 2015.


© 2012 - 2022 Portal Energetika