Novica

Evropska komisija objavila drugi razpis Programa NER300

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Evropska komisija je dne 03. 04. 2013 objavila drugi razpis za zbiranje predlogov v okviru Sklepa Komisije C(2010) 7499 o merilih in ukrepih za financiranje komercialnih demonstracijskih projektov, katerih cilj je okoljsko varno zajemanje in geološko shranjevanje CO2, ter demonstracijskih projektov inovativnih tehnologij obnovljive energije v skladu s sistemom za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti, vzpostavljenim z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2013/C 94/07) z dne 3. novembra 2010.

Razpis Programa NER300 zajema dve kategoriji: okoljsko varno zajemanje in shranjevanje CO2 (CCS) in inovativne tehnologije OVE.


Evropska komisija je v Uradnem listu EU št. C94/8 z dne 03. 04. 2013 objavila drugi poziv k predložitvi predlogov v okviru razpisa NER300. Na podlagi prvega poziva je bilo razdeljenih 1,2 miljarde EUR za 23 inovativnih projektov s področja inovativnih tehnologij obnovljivih virov energije (OVE).


V aktualnem pozivu bodo sofinancirani izbrani projekti v višini do 50 % upravičenih stroškov. Razpisni roki, podrobnejše informacije o novem pozivu in navodila vložnikom glede oddaje predlogov so na voljo na spletni strani Evropske komisije.

 

Javni poziv za izbiro projektov v okviru razpisa Evropske komisije bo ministrstvo, pristojno za energijo  (Ministrstvo za infrastrukturo in prostor) v naslednjih dneh objavilo v Uradnem listu RS.  Predmet javnega poziva bo zbiranje vlog prijaviteljev in pred izbor projektov, na osnovi česar bodo izbrani največ trije projekti, ki bodo predlagani v izbirni postopek za sofinanciranje Evropski investicijski banki.

 


Republika Slovenija je v okviru komitološkega postopka, v katerem je bil sprejet Sklep komisije z dne 03. 11. 2010 o merilih in ukrepih za financiranje komercialnih demonstracijskih projektov, katerih cilj je okoljsko varno zajemanje in geološko shranjevanje CO2, ter demonstracijskih projektov inovativnih tehnologij obnovljive energije v skladu s sistemom za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti, vzpostavljenim z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta, in ob podpori še nekaterih manjših držav članic dosegla bistveno in za Republiko Slovenijo izjemno pomembno vsebinsko določbo v četrtem odstavku 8. člena in drugem odstavku 6. člena Sklepa komisije.

Na podlagi omenjene določbe je Republika Slovenija upravičena do brezplačnih emisijskih kuponov iz rezerve za nove naprave in za financiranje vsaj enega komercialnega demonstracijskega projekta za zajemanje in shranjevanje CO2 ali demonstracijskega projekta inovativnih tehnologij obnovljive energije.


© 2012 - 2024 Portal Energetika