Novica

Evropska komisija sprejela obsežen paket sporočil o energetski uniji

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Evropska komisija je danes pod sloganom zanesljiva, trajnostna, konkurenčna in cenovno dostopna energija za vse Evropejce sprejela t. i. »paket o energetski uniji«, ki vsebuje več sporočil. Paket sporočil omogoča dober pregled stanja na področju energetske politike EU in zarisuje nadaljnji razvoj energetske politike v mandatu aktualne Evropske komisije 2014-2019.


Tri ključna sporočila Evropske komisije naslavljajo naslednja vprašanja:

  • razvoj energetske unije (okvirna strategija za trdno energetsko unijo s podnebno politiko, usmerjeno v prihodnost),
  • infrastrukturne povezave do leta 2020 (sporočilo o čezmejnih povezavah, ki določa ukrepe, potrebne za dosego čezmejne povezanosti najmanj 10 % inštaliranih zmogljivosti proizvodnje električne energije do leta 2020),
  • mednarodna podnebna pogajanja (sporočilo o prizadevanju za sklenitev svetovnega sporazuma o podnebju v Parizu decembra 2015).

V mesecu marcu 2015 so pričakovane politične razprave o predlogih Evropske komisije na pristojnih Svetih EU, do določenih predlogov pa se bo opredelil tudi marčevski Evropski svet. Prva razprava na Svetu EU za energijo bo že 5. marca 2015. Slovensko delegacijo bo vodil minister dr. Peter Gašperšič. Vlada RS bo prva okvirna stališča do predlogov Evropske komisije sprejela 26. 2. 2015.

Republika Slovenija pozdravlja paket sporočil Evropske komisije in jih bo v prihajajočih tednih tudi podrobneje preučila. Glede na že sprejete odločitve v 2014 ter na napovedane ukrepe v paketu o energetski uniji pričakujemo, da bo v letih 2015-2017 pozornost namenjena prenovi energetske zakonodaje, tako na področju trga kot tudi na področju zanesljivosti oskrbe in podnebno-energetske politike.

Za Slovenijo je ključnega pomena, da se energetska politika EU razvija koherentno in celostno, na principih že obstoječih temeljev in politik, ki so se izoblikovala po letu 2007 ter upoštevajoč zahtevno ravnovesje med tremi ključnimi stebri (integriran trg, zanesljivost oskrbe in podnebni cilji), saj nadaljnja fragmentacija oz. ločena obravnava posameznih elementov energetske politike lahko vodi v kontradiktorne rezultate.


Podobnejše informacije v sporočilu za javnost EK


© 2012 - 2021 Portal Energetika