Novica

Evropski energetski menedžerji uspešno zmanjšujejo rabo energije

⇒ Energetika ⇒ Splošno

V prizadevanjih za doseganje 20-odstotnega zmanjšanja rabe primarne energije v EU do leta 2020 imajo pomembno vlogo tudi energetski menedžerji.

V skladu s cilji EU naj bi do leta 2020 dosegli 20-odstotno zmanjšanje rabe primarne energije glede na pričakovano raven. Kljub številnim pozitivnim učinkom doseganja tega cilja, pa številne študije kažejo, da bo v naslednjih letih potrebno v povečanje energetske učinkovitosti vložiti dodatne napore.


Pomembno mesto med tistimi, ki si prizadevajo za učinkovitejše gospodarjenje z energijo, imajo tudi energetski menedžerji, tako v industriji kot tudi zasebnem in javnem storitvenem sektorju. V Evropi je med njimi tudi več kot 2.000 evropskih energetskih menedžerjev, ki so svoje znanje s področja učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije poglabljali v okviru izobraževanja EUREM. Gre za program, ki so ga leta 1997 razvili in certificirali v Nemčiji, danes pa ga izvajajo v enajstih evropskih državah. Že samo potencial za zmanjšanje rabe in stroškov energije zaradi izvedbe ukrepov učinkovite rabe energije, ki so jih v svojih projektnih nalogah predvideli evropski energetski menedžerji, znaša 1,5 TWh oz. 60 milijonov evrov letno, pri čemer največje prihranke dosegajo ukrepi izvedeni na področju klimatizacije, hlajenja in soproizvodnje toplote in električne energije ter sistemov centralnega ogrevanja.


V Sloveniji je bilo prvo izobraževanje EUREM organizirano v okviru projekta EUREM.NET leta 2008, do junija letos pa ga je uspešno zaključilo že 121 evropskih energetskih menedžerjev, ki so v svojih projektnih nalogah predvideli izvedbo ukrepov s povprečnim varčevalnim potencialom 1,45 GWh oz. 114.800 evrov na leto in udeleženca. Slovenski energetski menedžerji so uspešni tudi na evropski ravni, saj so bili kar štirje izmed njih med nagrajenci dosedanjih treh mednarodnih EUREM konferenc.


Več informacij o izobraževanju EUREM, ki ga organizirajo na Centru za energetsko učinkovitost Instituta »Jožef Stefan« in s katerim bo oktobra letos začela že šesta skupina slušateljev, je dostopnih na spletni strani EUREM in pri mag. Barbari Petelin Visočnik ali mag. Borisu Sučiću.


© 2012 - 2021 Portal Energetika