Novica

Finančni načrt Območnega načrta za pravični prehod Savinjsko šaleške premogovne regije

⇒ Rudarstvo ⇒ Opuščanje rabe premoga

Vlada RS je na današnji 10. redni seji pripravila razrez finančnega načrta Območnega načrta za pravični prehod Savinjsko - šaleške premogovne regije.

Vlada je glede na pripravljeno vladno gradivo s strani Ministrstva za infrastrukturo s sklepom naložila Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, da pripravi razrez med ministrstvi v finančnem načrtu Območnega načrta za pravični prehod Savinjsko - šaleške premogovne regije za namen priprave tretje neformalne različice Programa evropske kohezijske politike 2021-2027.

Ministrstvo za infrastrukturo je v skladu s sprejeto Nacionalno strategijo za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda nosilec dveh ključnih ciljev pravičnega prehoda premogovne regije, in sicer »trajnostne preobrazbe daljinskega ogrevanja ter energetike in energetskih lokacij, ki ostajajo eden od stebrov regionalnega razvoja«.

Pet strateških ciljev strategije so pravičen energetski prehod tako Slovenije kot Savinjsko - šaleške premogovne regije, postopna sanacija in revitalizacija prostorsko in okoljsko razvrednotenih območij, dodatna regionalna povezljivost in trajnostna mobilnost, trajnosten, prožen in raznolik gospodarski razvoj ter zaposlitve in veščine za vse.

Vlada RS je naložila pripravo finančnega razreza po naslednjem ključu:

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 88,66 milijonov EUR oz. 51 %,
  • Ministrstvo za infrastrukturo 65,45 milijonov EUR oz. 37,6 %,
  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 18,25 milijonov EUR oz. 10,5 %,
  • Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 1,5 milijonov EUR oz. 0,9 %.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika