Nacionalna strategija za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda

Skladno s Celovitim nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom (NEPN) je za prestrukturiranje in razvojni prehod premogovnih regij potrebno pripraviti dolgoročno nacionalno strategijo, ki vključuje časovni načrt za pravični načrt predčasnega zapiranja Premogovnika Velenje (PV) in opustitve rabe premoga v TEŠ.

Skladno s tem bodo pripravljeni:

  • Nacionalna strategija za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda (v nadaljevanju: strategija),
  • Območni načrt za Savinjsko-Šaleško regijo,
  • Območni načrt za Zasavsko regijo.

Spletna platforma je namenjena celovitemu in ažurnemu obveščanju lokalnih organov, organizacij civilne družbe, poslovnih skupnosti in vseh drugih zadevnih zainteresiranih strani ter širše javnosti glede priprave Nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda ter območnih načrtov za Savinjsko-Šaleško regijo in Zasavsko regijo.


Vlada Republike Slovenije je 13. januarja 2022 sprejela "Nacionalno strategijo za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda"


Projekt priprave Nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij ter območnih načrtov za Savinjsko-Šaleško in Zasavsko regijo je financiran s strani Evropske unije.


PREGLED AKTIVNOSTI

PRIPRAVA STRATEGIJE Stanje CELOVITA PRESOJA VPLIVOV NA OKOLJE (CPVO) Stanje

PRIPRAVA OBMOČNIH NAČRTOV

Stanje
Podpis pogodbe z izbranim izvajalcem  29. 5. 2020 Namera o pripravi 7. 1. 2020 Zbiranje projektnih predlogov Oktober – December 2020
Začetni sestanek z izbranim izvajalcem in priprava začetnega poročila 16. 6. 2020 Odločba o izvedbi CPVO 20. 5. 2020 Priprava akcijskih načrtov Januar – Maj 2021
Prvi osnutek strategije September 2020 Priprava JN za izvedbo CPVO, izbira izvajalca in začetek aktivnosti Julij – September 2020 Priprava območnih načrtov Januar – Junij 2022
Posodobljeni osnutek Strategije Februar – Marec 2021 Vsebinjenje Oktober 2020 Potrditev območnih načrtov December 2022
Osnutek okoljskega poročila December 2020 – Februar 2021    
Javna razgrnitev in javna razprava 15. 3. 2021 – 15. 4. 2021 Javna razgrnitev in javna razprava 15. 3. 2021 – 15. 4. 2021    
Posodobitev osnutka Strategije (upoštevajoč pripombe iz javne obravnave) predvideno April 2021 Posodobitev okoljskega poročila (upoštevajoč pripombe iz javne obravnave) predvideno April 2021    
Odločitev MOP o sprejemljivosti    15. 6. 2021 Odločitev MOP o sprejemljivosti    15. 6. 2021    
Sprejem na Vladi RS 13. 1. 2022        

 


© 2012 - 2024 Portal Energetika