Po opravljeni prijavi po prejetem e-sporočilu izberite podkategorijo "Opuščanje rabe premoga"


Nacionalna strategija za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda

Skladno s Celovitim nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom (NEPN) je za prestrukturiranje in razvojni prehod premogovnih regij potrebno pripraviti dolgoročno nacionalno strategijo, ki vključuje časovni načrt za pravični načrt predčasnega zapiranja Premogovnika Velenje (PV) in opustitve rabe premoga v TEŠ.

Skladno s tem bodo pripravljeni:

  • Nacionalna strategija za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda (v nadaljevanju: strategija),
  • Območni načrt za Savinjsko-Šaleško regijo,
  • Območni načrt za Zasavsko regijo.

Spletna platforma je namenjena celovitemu in ažurnemu obveščanju lokalnih organov, organizacij civilne družbe, poslovnih skupnosti in vseh drugih zadevnih zainteresiranih strani ter širše javnosti glede priprave Nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda ter območnih načrtov za Savinjsko-Šaleško regijo in Zasavsko regijo.
DOKUMENTI IN POVEZAVE

PROCES PRIPRAVE STRATEGIJE CELOVITA PRESOJA VPLIVOV NA OKOLJE (CPVO) PRIPRAVA OBMOČNIH NAČRTOV
Povezave na strani Evropske komisije Vsebinjenje Zbiranje projektnih predlogov
Priprava strategije Osnutek okoljskega poročila Akcijska načrta
Operativna delovna skupina MZI    


Projekt priprave Nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij ter območnih načrtov za Savinjsko-Šaleško in Zasavsko regijo je financiran s strani Evropske unije.


PREGLED AKTIVNOSTI

PRIPRAVA STRATEGIJE Stanje CELOVITA PRESOJA VPLIVOV NA OKOLJE (CPVO) Stanje

PRIPRAVA OBMOČNIH NAČRTOV

Stanje
Podpis pogodbe z izbranim izvajalcem  29.5.2020 Namera o pripravi 7.1.2020 Zbiranje projektnih predlogov Oktober – December 2020
Začetni sestanek z izbranim izvajalcem in priprava začetnega poročila 16.6.2020 Odločba o izvedbi CPVO 20.5.2020 Priprava osnutkov območnih načrtov V teku
Prvi osnutek strategije September 2020 Priprava JN za izvedbo CPVO, izbira izvajalca in začetek aktivnosti Julij – September 2020    
Posodobljeni osnutek Strategije Februar – Marec 2021 Vsebinjenje Oktober 2020    
Osnutek okoljskega poročila December 2020 – Februar 2021    
Javna razgrnitev in javna razprava 15. 3. 2021 – 15. 4. 2021 Javna razgrnitev in javna razprava 15. 3. 2021 – 15. 4. 2021    
Posodobitev osnutka Strategije (upoštevajoč pripombe iz javne obravnave) predvideno April 2021 Posodobitev okoljskega poročila (upoštevajoč pripombe iz javne obravnave) predvideno April 2021    
Odločitev MOP o sprejemljivosti    15. 6. 2021 Odločitev MOP o sprejemljivosti    15. 6. 2021    
Predložitev v sprejem Vladi RS predvideno Junij/Julij 2021        

 


© 2012 - 2021 Portal Energetika