Nacionalna strategija za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda

Skladno s Celovitim nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom (NEPN) je za prestrukturiranje in razvojni prehod premogovnih regij potrebno pripraviti dolgoročno nacionalno strategijo, ki vključuje časovni načrt za pravični načrt predčasnega zapiranja Premogovnika Velenje (PV) in opustitve rabe premoga v TEŠ.

Skladno s tem bodo pripravljeni:

  • Nacionalna strategija za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda (v nadaljevanju: strategija),
  • Območni načrt za Savinjsko-Šaleško regijo,
  • Območni načrt za Zasavsko regijo.

Spletna platforma je namenjena celovitemu in ažurnemu obveščanju lokalnih organov, organizacij civilne družbe, poslovnih skupnosti in vseh drugih zadevnih zainteresiranih strani ter širše javnosti glede priprave Nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda ter območnih načrtov za Savinjsko-Šaleško regijo in Zasavsko regijo.Projekt priprave Nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij ter območnih načrtov za Savinjsko-Šaleško in Zasavsko regijo je financiran s strani Evropske unije.


DOKUMENTI IN POVEZAVE

PROCES PRIPRAVE STRATEGIJE CELOVITA PRESOJA VPLIVOV NA OKOLJE (CPVO) PRIPRAVA OBMOČNIH NAČRTOV
Povezave na strani Evropske komisije Izvedba CPVO Zbiranje projektnih predlogov
Priprava strategije    
Operatina delovna skupina MZI    

AKTUALNA SPOROČILA ZA JAVNOST

Ljubljana, 23. 10. 2020
Začela se je priprava predlogov Območnih načrtov za izstop iz premoga in prestrukturiranje slovenskih premogovnih regij SAŠA in Zasavje. Sporočilo za javnost

Ljubljana, 20. 10. 2020 
V preteklih dne so bile izvedene delavnice vsebinjenja v okviru celovite presoje vplivov na okolje "Nacionalne strategije za izstop iz premoga". Sporočilo za javnost

Ljubljana, 8. 10. 2020
Ministrstvo za infrstrukturo je objavilo osnutek "Nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda". Sporočilo za javnost

ARHIV NOVIC


PRIJAVA NA E-NOVICE

Po opravljeni prijavi po prejetem e-sporočilu izberite podkategorijo "Opuščanje rabe premoga"


PREGLED AKTIVNOSTI

PRIPRAVA STRATEGIJE Stanje CELOVITA PRESOJA VPLIVOV NA OKOLJE (CPVO) Stanje

PRIPRAVA OBMOČNIH NAČRTOV

Stanje
Podpis pogodbe z izbranim izvajalcem  29.5.2020 Namera o pripravi 7.1.2020 Zbiranje projektnih predlogov 23.10.2020
Začetni sestanek z izbranim izvajalcem in priprava začetnega poročila 16.6.2020 Odločba o izvedbi CPVO 20.5.2020    
Priprava predloga strategije September 2020 Priprava in objava JN za izvedbo CPVO 24.7.2020    
    Izbira izvajalca in začetek aktivnosti September 2020    

 


© 2012 - 2020 Portal Energetika