Novica

Finančni načrt Sklada za financiranje razgradnje NEK

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS je na današnji seji sprejela Finančni načrt Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško za leto 2013.

Finančni načrt Sklada za financiranje razgradnje NEK in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz NEK za leto 2013 je izdelan na podlagi predvidene proizvodnje električne energije v Nuklearni elektrarni Krško za leto 2013 v višini 5.310 GWh in predvidenih prihodkov od finančnih naložb. Kot podlago pri načrtovanju prihodkov in odhodkov je sklad uporabil dokument Urada RS za makroekonomske analize in razvoj »Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2012.«


Sklad za izhodišča pri planiranju podaja:

  • letno stopnjo inflacije: 2,2 %,
  • število zaposlenih delavcev je planirano na pet zaposlenih,
  • Program dela in finančni načrt Agencije za radioaktivne odpadke za leto 2013.

Sklad je pri izdelavi finančnega načrta upošteval naslednje odhodke:

  • poslovanje sklada (tekoči in investicijski odhodki) v višini 508.853 EUR (l. 2012: 366.553 EUR),
  • plačilo nadomestila lokalnim skupnostim za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov, ki ga določa Uredba o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta (Uradni list RS, št. 134/03 in 100/08) v višini 2.837.691 EUR,
  • sofinanciranje dejavnosti Agencije za radioaktivne odpadke na osnovi programskih izhodišč Agencije za radioaktivne odpadke za leto 2013 v višini 5.883.760 EUR.

© 2012 - 2021 Portal Energetika