Novica

GEN energija postal večinski lastnik družbe HESS

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Danes so v Krškem direktorji družb GEN energija d.o.o., Savske elektrarne Ljubljana d.o.o. (SEL) in Holding Slovenske elektrarne d.o.o. (HSE) podpisali Pogodbo o odsvojitvi dela poslovnega deleža v družbi Hidroelektrarne na spodnji Savi, d.o.o. (HESS). HESS je tako prešel v večinsko, 51-odstotno lastništvo skupine GEN. Lastniške spremembe prinašajo lažjo in predvsem učinkovitejšo koordinacijo delovanja celotne savske hidroenergetske verige.

Foto: HESS

Posel je eden izmed ukrepov družbe HSE za izboljšanje poslovanja skupine, ki se je v zadnjem času znašla v denarnih težavah in izvaja ukrepe optimizacije in reorganizacije.

S podpisom pogodbe se je spremenila lastniška struktura družbe HESS, in sicer je po novem podjetje v 51-odstotni lasti skupine GEN (GEN energija: 33,5 %, SEL: 14,7 % in TEB: 2,8 %) ter 49-odstotni lasti skupine HSE (DEM: 30,8 %, HSE: 15,4 %, SENG: 2,8 %).

Celotna vrednost posla znaša 96 milijonov evrov, od tega je 56 milijonov EUR prispevala GEN energija, ki bo svoj delež povečala iz 15,4 na 33,5 odstotkov. Družba SEL je prispevala 40 milijonov evrov, s čimer je postala 14,7-odstotna lastnica HESS.

Družba GEN energija je v projekt izgradnje HESS vstopila z namenom energetskega obvladovanja celotnega porečja reke Save. Z večinskim deležem v družbi HESS bo GEN energija prevzela tudi koordinacijo obratovanja spodnjesavskih hidroelektrarn. Z nakupom poslovnega deleža v HESS se bo izboljšala ekonomika celotne verige hidroelektrarn na Savi, povečal se bo delež proizvodnje iz obnovljivih virov energije v skupini GEN in njen celotni proizvodni portfelj. S prevzemom vodilne vloge pri projektu HESS in z vodenjem, obratovanjem ter vzdrževanjem spodnjesavskih hidroelektrarn bo GEN uresničil enega svojih pomembnih strateških ciljev.

»Pri tem sta bistvenega pomena izboljšana ekonomika in medsebojni vplivi hidroelektrarn v celotni savski verigi, hkrati pa bodo ustvarjeni sinergijski učinki dodatno izboljšali pogoje za zanesljivo in varno obratovanje Nuklearne elektrarne Krško. Pomembno je tudi, da bo omogočeno lažje in zanesljivo financiranje izgradnje energetskega dela hidroelektrarn na spodnji Savi,« poudarja Martin Novšak, direktor družbe GEN energija. Blaž Košorok, generalni direktor HSE, pa dodaja, da HSE ostaja pomemben partner v projektu izgradnje HE na spodnji Savi: »Projekt se je začel leta 2002 pod okriljem HSE in pri njem bomo, kljub spremembi lastniškega deleža, še naprej tvorno sodelovali s strokovnim znanjem in izkušnjami.«

»S ponovnim vstopom SEL v projekt izgradnje hidroelektrarn na spodnji Savi se uresničuje strategija družbe glede vlaganj v obnovljive vire energije in doseganje sinergije pri gradnji, obratovanju in vzdrževanju hidroelektrarn na celotni reki Savi,« pa je povedal Drago Polak, direktor SEL.

Projekt hidroelektrarn na spodnji Savi zajema gradnjo verige petih hidroelektrarn: Boštanj, Arto-Blanca, Brežice, Krško in Mokrice. Medtem ko elektrarne Boštanj, Arto-Blanca in Krško že obratujejo, se je gradnja hidroelektrarne Brežice začela marca letos. Gradnja zadnje v verigi, HE Mokrice, se pričakuje konec prihodnjega leta, celotna veriga pa naj bi bila dokončno zgrajena med letoma 2018 in 2019.

 

Lastniška struktura HESS

Pred prodajoPo prodaji
DružbenikPoslovni delež (%)Poslovni delež (%)
GEN Energija12,633,5
DEM30,830,8
HSE51,015,4
SEL0,014,7
SENG2,82,8
TEB2,82,8

 Vir: GEN energija, HSE


© 2012 - 2021 Portal Energetika