Novica

Geoplin postal aktivni član borze CEGH

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Družba Geoplin d.o.o. Ljubljana je z 18. 3. 2014 postala aktivni član Dunajske borze CEGH.

Foto: Geoplin d.o.o. Ljubljana

Članstvo družbi Geoplin d.o.o. Ljubljana omogoča trgovanje z zemeljskim plinom na dnevnem trgu (angl. 'spot market') s fizično dobavo zemeljskega plina kot tudi trgovanje s terminskimi pogodbami. Aktivno članstvo bo nadgradilo poslovanje Geoplina in še bolj približalo ponudbo zemeljskega plina končnim odjemalcem.


Dunajska borza CEGH (Central European Gas Hub) je vodilno vozlišče za trgovanje z zemeljskim plinom iz vzhoda na zahod. Kot upravljavec virtualne točke, CEGH omogoči mednarodnim trgovcem z zemeljskim plinom trgovanje na območju vstopa/izstopa na avstrijskem trgu. CEGH po skupnem obsegu trgovanja spada med najpomembnejša plinska vozlišča v kontinentalni Evropi.

Vir: Geoplin d.o.o. Ljubljana


© 2012 - 2022 Portal Energetika