Novica

GOLEA OVE in URE izobraževalni program

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Goriška lokalna energetska agencija (GOLEA) aktivno deluje na izobraževanju učiteljev, javnih uslužbencev in tehničnega osebja ter na ozaveščanju splošne javnosti in predvsem otrok o pomenu energetske učinkovitosti in ustvarjanju obnovljive prihodnosti.

Izdelki šol vključenih v OVE in URE natečaj, razstavljeni na OVE in URE dnevu 2015 na Trgu Ivana Roba v Šempetru pri Gorici (Foto: GOLEA)

GOLEA izobraževalni program na temo obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije (OVE in URE) izvaja v okviru projekta Obnovljivi viri energije v primorskih občinah, sofinanciranega iz sredstev Švicarskega prispevka in vključenih primorskih občin.

Tako je bila v prejšnjem tednu, dne 12. 2. 2015, izvedena še ena delavnica za učitelje osnovnih in srednjih šol, ki OVE in URE vsebine vključujejo v redni učni program, v krožke in tehnične dneve.

V okviru OVE in URE izobraževalnega programa je bilo izvedenih že 8 delavnic na katerih so sodelovali 204 učitelji. Vključeni učitelji so v svojih šolah v dveh šolskih letih 2012/2013 in 2013/2014 izvedli 71 OVE in URE krožkov, v katerih je sodelovalo 1.784 otrok ter izvedli 193 OVE in URE tehničnih dni, v katere je bilo vključenih 6.295 otrok. V preteklih dveh šolskih letih so učenci sodelovali tudi na OVE in URE natečaju in sicer je izdelke ustvarjalo okrog 1.300 otrok iz 70 skupin. Vsi sodelujoči so bili nagrajeni s praktičnimi nagradami, najboljši ustvarjalci pa so se udeležili ekskurzij v ljubljanski živalski vrt, v e-Hišo v Novi Gorici, v Eksperimentarij energije v Krškem in na Hidroelektrarno Krško. Zmagovalci prvega natečaja pa so bili avgusta 2013 celo na enotedenski ekskurziji v Švici. Ekskurzij se je skupaj udeležilo 290 otrok iz 29 skupin.

Več informacij o izvedeni delavnici

Vir: GOLEA


© 2012 - 2024 Portal Energetika