Novica

Gradbeno dovoljenje za HE Brežice

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Na podlagi zahteve družbe HESS, d.o.o. za izdajo gradbenega dovoljenja je Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, dne 13. 03. 2014, izdalo delno gradbeno dovoljenje investitorju HESS, d.o.o. za gradnjo jezovne zgradbe HE Brežice. Podpisana tudi pogodba za dobavo hidromehanske opreme.

Foto: HESS

Z izdajo delnega gradbenega dovoljenja je izpolnjen še zadnji pogoj za pričetek izgradnje Hidroelektrarne Brežice. Uradna otvoritev začetka izgradnje Hidroelektrarne Brežice, v prisotnosti predsednice Vlade RS mag. Alenke Bratušek, bo v torek, 25. 3. 2014, ob 14. uri, na lokaciji bodoče, že četrte v verigi hidroelektrarn na spodnji Savi, HE Brežice.

Včeraj sta direktor družbe HESS, d.o.o., g. Bogdan Barbič in direktor družbe Riko, d.o.o., g. Janez Škrabec podpisala pogodbo za dobavo hidromehanske opreme za HE Brežice. Po podpisu pogodbe je direktor Rika podpisal še pogodbe s svojimi podizvajalci na projektu. Vrednost pogodbenih del znaša 8, 6 mio EUR brez DDV.

Hidromehanska oprema elektrarne je visoko zahtevna tehnološka oprema namenjena varnosti obratovanja hidroelektrarne in pregradnega objekta ter zagotavljanju potrebnih tehnoloških pogojev za proizvodnjo energije ob spremenljivih pretokih reke Save. Celotno opremo po tej pogodbi delimo v dva glavna sklopa, to je oprema prelivnih in turbinskih polj. Opremo prelivnih polj sestavlja predvsem pet elektro-hidravlično krmiljenih radialnih zapornic, nameščenih v prelivna polja pregradnega objekta elektrarne, ki ob normalnih pretokih reke Save zagotavljajo konstanten nivo vode v bazenu in s tem proizvodnjo električne energije, ob povečanih pretokih vse tja do 1000 letnih vod pa morajo s svojim obratovanjem zagotoviti potrebno varnost celotnega objekta, kakor tudi protipoplavno varnost nižje vodno ležečih predelov. Hidromehanska oprema turbinskih polj je namenjena predvsem zanesljivemu obratovanju vgrajene tehnološke opreme za proizvodnjo električne energije in njenemu vzdrževanju.

Razpisno dokumentacijo in postopek oddaje naročila po zakonu o javnih naročilih je za družbo HESS, d.o.o. pripravilo in vodilo podjetje HSE Invest d.o.o. Pogodba za dobavo in montažo hidromehanske opreme HE Brežice vključuje projektiranje in izdelavo tehnične dokumentacije, izdelavo, dobavo in montažo hidromehanske opreme elektrarne s pripadajočo opremo in izvedbo zagonskih preskusov. Po besedah direktorja družbe HESS, d.o.o. Bogdana Barbiča, je dobro, da v Sloveniji še vedno ostaja znanje za izdelavo najzahtevnejših delov hidroelektrarn.

V mednarodni konkurenci je bilo za dobavitelja hidromehanske opreme na javnem razpisu izbrano podjetje Riko, d.o.o. Rikova ponudba se ob konkurenčni ceni odlikuje z naprednimi tehnološkimi rešitvami z najmanjšim vplivom na okolje ter vključuje kompletno slovensko znanje v dobavi, izdelavi in montaži. V ponudbo je integriralo ugledne slovenske dobavitelje opreme, kot so Montavar Projekt, Metalna Senovo, La & Co, Telem ter Iskra impuls.

Vir: HESS


© 2012 - 2021 Portal Energetika