Novica

Gradnja HE Brežice

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Na gradbišču HE Brežice so preusmerili tok reke Save na začasni obtočni kanal, ki je bil izveden v zadnjih dveh mesecih.

Foto:HESS

Gradnja HE Brežice se je začela sredi meseca marca 2014. S preusmeritvijo reke Save se bo začela formirati gradbena jama, v kateri se bo v naslednjih dveh letih gradila jezovna zgradba HE Brežice.

Predviden zaključek pripravljalnih del, ki zajemajo vsa zemeljska dela in pripravo gradbišča, bo oktobra 2014. S tem  bo zaključen prvi večji del investicije v višini 6.6 mio EUR.

Trenutno so glede na zastavljeni terminski plan en mesec pred rokom, vendar pa izvajalce v nadaljnjih fazah čakajo zahtevna zemeljska dela, ki so odvisna tudi od vremenskih razmer in predvsem hudourniškega značaja reke Save.

Vir: HESS


© 2012 - 2024 Portal Energetika