Novica

Imenovani člani upravnega odbora ARAO

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS je na današnji 27. redni seji v upravni odbor Agencije za radioaktivne odpadke (ARAO) z dnem 28. 7. 2020 za obdobje 4 (štirih) let imenovala Igorja Osojnika, Bronislavo Zlatković in Sebastjana Rejca.

V skladu z 8. členom Odloka o preoblikovanju javnega podjetja Agencija za radioaktivne odpadke p.o., Hajdrihova 2, Ljubljana, v javni gospodarski zavod in 15. členom Statuta Agencije za radioaktivne odpadke, vlada kot ustanovitelj imenuje in razrešuje tri člane upravnega odbora ARAO. Dosedanjim trem članom, ki jih imenuje ustanovitelj, poteče mandat 27. 7. 2020.

Vlada Republike Slovenije imenuje v upravni odbor ARAO - Agencije za radioaktivne odpadke, z dnem 28. 7. 2020 za obdobje 4 (štirih) let Igorja Osojnika, Bronislavo Zlatković in Sebastjana Rejca.

Igor Osojnik je zaposlen kot vodja Sektorja za sevalno varnost in materiale na Upravi Republike Slovenije za jedrsko varnost, izkušnje pa si je pridobil na področju priprave zakonodaje, strategij, nacionalnih poročil in upravni nadzor nad ravnanjem z radioaktivnimi odpadki ter tudi s pripravo zakonodaje na področju sevalne varnosti in uporabe virov sevanja in upravni nadzor nad izvajanjem uporabe virov sevanja in sevalne dejavnosti. Opravljal je tudi naloge inšpektorja na področju ravnanja z radioaktivnimi odpadki in na področju ravnanja z viri sevanja.

Bronislava Zlatković je diplomirana ekonomistka in magistra javne uprave s številnimi izkušnjami kot članica nadzornih svetov in upravnih odborov družb. Zaposlena je na Ministrstvu za infrastrukturo, kjer opravlja predvsem naloge, povezane z upravljanjem družb, pred tem pa si je pridobila potrebna znanja tudi kot vodja finančno računovodske službe ter logistike in organizacije dela.

Sebastjan Rejc je po izobrazbi diplomiran ekonomist, ki ima izkušnje v velikih poslovnih sistemih (Mercator, Hofer) iz področja nabave in veleprodaje, ter številne multikulturne kompetence, ki jih je pridobil pri vodenju pogajanj z dobavitelji iz tujih trgov in pri planiranju, organiziranju ter vodenju veleprodaje.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika