Novica

Imenovanje članov v nadzorni svet BORZEN, d.o.o.

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Ker se mandat obstoječim članov nadzornega sveta družbe Borzen d.o.o. izteče 17. aprila 2019 je Vlada RS na današnji 27. redni seji imenovala nove nadzornike družbe.

Vlada je sprejela sklep, da se s 17. aprilom 2019 v nadzorni svet družbe Borzen, operater trga z elektriko, d.o.o, za mandatno dobo petih let imenuje naslednje člane:

  • Mojca Kert,
  • dr. Alenka Kolar,
  • Jure Jemec.

Vir: MzI


© 2012 - 2024 Portal Energetika