Novica

Imenovanje direktorja Agencije za radioaktivne odpadke

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS je na današnji seji sklenila, da se dr. Tomaža Žagarja imenuje za direktorja Agencije za radioaktivne odpadke za mandatno obdobje štirih (4) let.

Na podlagi 22. člena Zakona o gospodarskih javnih službah in drugega odstavka 10. člena  Odloka o preoblikovanju javnega podjetja Agencije za radioaktivne odpadke p.o., Hajdrihova 2, Ljubljana, v javni zavod, direktorja imenuje in razrešuje upravni odbor zavoda s soglasjem ustanovitelja zavoda. Upravni odbor je na svoji  15. redni seji, dne 13.5.2013 soglasno sprejel sklep št. 67, s katerim je za zasedbo delovnega mesta direktorja Agencije za radioaktivne odpadke za naslednje mandatno obdobje izbral kandidata dr. Tomaža Žagarja. Skladno z navedenim minister za infrastrukturo in prostor predlaga Vladi RS, da izda soglasje  k imenovanju dr. Tomaža Žagarja za direktorja Agencije za radioaktivne odpadke. Z dnem prevzema funkcije direktorja Agencije za radioaktivne odpadke, preneha funkcija dosedanjemu vršilcu dolžnosti direktorja Julijanu Fortunatu.
 
Dr. Tomaž Žagar je univerzitetni diplomirani inženir fizike in doktor menedžerskih znanosti. Predava na različnih strokovnih tečajih in mednarodnih delavnicah (Izobraževalni center za jedrsko tehnologijo, inštitutu za transuranske elemente, domačih fakultetah). Do sedaj je bil vodja službe za dovoljenja in analize (Tehnični sektor in investicije) v GEN energija d.o.o.


© 2012 - 2022 Portal Energetika