Novica

Imenovanje direktorja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS je na današnji seji imenovala Milenka Ziherla za direktorja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, in sicer za dobo štirih let, z možnostjo ponovnega imenovanja.

Nadzorni svet Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, je na svoji 14. dopisni seji, 16. januarja 2013, sprejel sklep, da na podlagi izvedenega javnega natečaja za direktorja sklada, predlaga Vladi Republike Slovenije, da z dnem 30. januar 2013 za naslednje štiriletno mandatno obdobje za direktorja sklada imenuje Milenka Ziherla, roj. 2. 4. 1955, v Ljubljani, ki izpolnjuje vse pogoje javnega natečaja.

G. Milenko Ziherl je univ. dipl. inženir kemije. Od 1. 10. 2004 do 23. 12. 2011 je bil zaposlen kot poslanec Državnega Zbora Republike Slovenije, kjer je v času dveh mandatov deloval tudi kot podpredsednik Odbora za zunanjo politiko, predsednik GLOBE Slovenija, ter bil član odborov za zadeve EU, kmetijstvo in okolje. Pred tem je bil od 1. 10. 2001 do 30. 9. 2004 v podjetju Knauf Insulations vodja nabave, razvojni tehnolog. Od 1. 7. 1981 do 30. 9. 2001 pa je v podjetju Sava Tires opravljal dela razvojnega tehnologa – specialista.


© 2012 - 2020 Portal Energetika