Novica

Imenovanje novega člana Upravnega odbora Zavoda RS za blagovne rezerve

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS je danes na redni seji razrešila dosedanjega člana Upravnega odbora Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve Rolanda Žela in z današnjim dnem za dobo štirih let imenovala Bojana Starca, predstavnika ministrstva, pristojnega za obrambo.

 

Zakon o blagovnih rezervah v 21. členu določa, da Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve upravlja Upravni odbor, sestavljen iz devetih članov, imenovanih za štiriletni mandat. Odbor imenuje Vlada Republike Slovenije, s tem da imenuje osem članov za zastopanje interesov države pri upravljanju zavoda, medtem ko enega člana imenuje na predlog delavcev zavoda. Vlada imenuje za člane upravnega odbora, ki zastopajo interese države, predstavnike ministrstev in dva predstavnika ministrstva, pristojnega za preskrbo. Za predsednika Upravnega odbora imenuje Vlada Republike Slovenije enega izmed predstavnikov ministrstva, pristojnega za preskrbo.

Sklep o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda za blagovne rezerve v 9. členu med drugim določa, da Vlada Republike Slovenije lahko razreši posamezne člane upravnega odbora, če več ne opravljajo nalog, povezanih z blagovnimi rezervami, ali če jim je prenehalo delo v ministrstvu, katerega predstavniki so.

Ministrstvo za obrambo je zaradi kadrovskih sprememb predlagalo zamenjavo imenovanega predstavnika v Upravnem odboru Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve, in sicer, da se namesto dosedanjega člana Rolanda Žela kot predstavnika Ministrstva za obrambo v Upravni odbor imenuje Bojana Starca, sekretarja v Ministrstvu za obrambo. Zato je minister za gospodarski razvoj in tehnologijo v skladu z drugim odstavkom 21. člena ZBR predlagal, da se z dnem izdaje tega sklepa za mandatno dobo štirih let imenuje Bojana Starca, predstavnika ministrstva, pristojnega za obrambo.

Nova sestava Upravnega odbora Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve je sledeča:

  • Žarko Bogunovič, predstavnik ministrstva, pristojnega za preskrbo in industrijo,
  • dr. Peter Vrtačnik, predstavnik ministrstva za preskrbo in industrijo,
  • Bojan Starc, predstavnik ministrstva, pristojnega za obrambo,
  • Andrej Verhovnik Marovšek, predstavnik ministrstva, pristojnega za finance,
  • Marjeta Bizjak, predstavnica ministrstva, pristojnega za kmetijstvo,
  • mag. Andrej Pagon, predstavnik ministrstva, pristojnega za energetiko,
  • mag. Doroteja Novak Gosarič, predstavnica ministrstva, pristojnega za zdravstvo,
  • Mihaela Bastar, predstavnica ministrstva, pristojnega za promet in
  • Alojzij Černe, predstavnik delavcev.


Vir: MGRT


© 2012 - 2024 Portal Energetika