Novica

Imenovanje novega državnega sekretarja v Ministrstvu za infrastrukturo

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS je na današnji seji imenovala mag. Klemna Potiska z dnem 8. 5. 2015 za državnega sekretarja v Ministrstvu za infrastrukturo.

Mag. Klemen Potisek, rojen leta 1970 v Ljubljani, je diplomiral na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in pridobil naziv univerzitetni diplomirani ekonomist. Leta 1999 je s pridobitvijo naziva magister ekonomskih znanosti zaključil magistrski študij poslovodenja in organizacije na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.

Svojo poklicno pot je začel v Petrolu leta 1995, nadaljeval v drugih gospodarskih družbah, zaposlen je bil na Holdingu Slovenske elektrarne d.o.o.., bil član več nadzornih svetov. Trenutno je član upravnega odbora Združenja za upravljanje s tveganji SI.RISK, namestnik predsednika nadzornega sveta Premogovnik Velenje, d.d. ter predsednik odbora Kapitalskega vzajemnega sklada Modre zavarovalnice, d.d..

Mag. Klemen Potisek je v času svojega strokovnega delovanja pridobil izkušnje na področjih poslovodenja, ekonomike investicij, financ, organizacije poslovanja in upravljanja s tveganji.

Vir: MZI


© 2012 - 2021 Portal Energetika