Novica

Imenovanje novih članov slovenske delegacije meddržavne komisije za spremljanje izvajanja pogodbe med slovensko in hrvaško vlado glede NEK

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS je na današnji 155. redni seji razrešila tiste dosedanje člane slovenske delegacije, ki zaradi odhoda s funkcije ali zaradi prevzema drugih zadolžitev v okviru delovnih nalog ne morejo več biti člani, in namesto njih imenovala nove.

Foto: NEK

Vlada RS je razrešila Danijela Levičarja, Mihaela Zupančiča in Urško Dolinšek kot člane slovenske delegacije Meddržavne komisije za spremljanje izvajanja Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško (NEK), njenim izkoriščanjem in razgradnjo.

Vlada je za nove člane imenovala mag. Klemna Potiska, državnega sekretarja na Ministrstvu za infrastrukturo, Boruta Mahniča, vodjo sektorja za mednarodno pravo na Ministrstvu za zunanje zadeve, in Petro Zaletel z Ministrstva za infrastrukturo. Slovensko delegacijo sestavljata še predsednik komisije dr. Peter Gašperšič, minister za infrastrukturo, in mag. Miran Stanko, župan Občine Krško.

Meddržavna komisija spremlja izvajanje pogodbe, potrjuje program odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva, potrjuje program razgradnje NEK in obravnava odprta vprašanja, ki se nanašajo na medsebojna razmerja v zvezi s pogodbo.

Vir: MzI


© 2012 - 2022 Portal Energetika