Novica

Imenovanje v. d. generalnega direktorja Direktorata za energijo

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS je na današnji 7. redni seji za vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo imenovala mag. Hinko Šolinca.

Zakon o javnih uslužbencih v devetem odstavku 83. člena določa, da lahko v času od sprožitve natečajnega postopka do imenovanja novega uradnika na položaj iz drugega odstavka 82. člena istega zakona brez javnega natečaja največ šest mesecev naloge na tem položaju opravlja vršilec dolžnosti. Za vršilca dolžnosti je brez javnega natečaja lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje. V primeru ponovitve postopka javnega natečaja prične rok iz tega odstavka teči ponovno.

Ministrica za infrastrukturo je predlagala  Vladi Republike Slovenije, da se mag. Hinko Šolinc z dnem 9. 11. 2018 imenuje za vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za energijo v Ministrstvu za infrastrukturo, do imenovanja generalnega direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za 6 mesecev oziroma najdlje do 8. 5. 2019.

Hinko Šolinc je od leta 2015 opravljal funkcijo direktorja na Eko skladu, Slovenskem okoljskem javnem skladu, z danajšnim dnem pa je bil razrešen s tega položaja. Pred tem je bil dlje časa že zaposlen na Direktoratu za energijo v okviru ministrstva, pristojnega za energijo, tudi kot vodja sektorja.

Vir: MzI


© 2012 - 2024 Portal Energetika