Novica

Imenovanje zastopnika javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS je na dopisni seji, 30. julija 2014, imenovala mag. Vojka Sotoška za zastopnika javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti, d. o. o., do imenovanja direktorja na podlagi javnega razpisa, vendar najdlje za 12 mesecev.

Dosedanjemu direktorju javnega podjetja INFRA, d. o. o., poteče mandat 1. 9. 2014. Iz navedenega razloga je nadzorni svet na svoji 5. seji dne 10. 4. 2014 sprejel sklep, da se v sredstvih javnega obveščanja objavi razpis za zbiranje prijav kandidatov za direktorja javnega podjetja, kateri je bil objavljen v Uradnem listu RS, dne 25. 4. 2014. Pravočasno sta prispeli dve prijavi. Vlada imenuje zastopnika javnega podjetja INFRA, d. o. o., do imenovanja direktorja na podlagi javnega razpisa. Kljub temu, da je natečajni postopek končan in je Nadzorni svet INFRA, d. o. o. vladi v imenovanje za mandatno obdobje štirih let, kot najprimernejšega kandidata, predlagal dosedanjega direktorja mag. Vojka Sotoška, pa je treba upoštevati dejstvo, da vlada v skladu z Ustavo RS opravlja tekoče posle, zato v skladu z Aktom o ustanovitvi javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti, d. o. o., ki določa, da v primeru, ko direktor ni imenovan ali če iz kateregakoli razloga ni direktorja, ustanovitelj imenuje zastopnika, vlada imenuje mag. Vojka Sotoška za zastopnika javnega podjetja INFRA, d. o. o., do imenovanja direktorja na podlagi javnega razpisa, vendar najdlje za 12 mesecev.
  
Vir: MKO


© 2012 - 2024 Portal Energetika