Novica

Informacija glede izredne rasti cen energentov na energetskih trgih

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada Republike Slovenije se je 97. redni seznanila z informacijo o problematiki izredne rasti cen energentov na energetskih trgih. Kot reakcijo na trenutne razmere Slovenija 26. oktobra 2021 sklicuje izredno zasedanje ministrov, pristojnih za energijo. Ustanovljena bo tudi posebna medresorska delovna skupina, ki bo obravnavala zadevo.

Dogajanje na energetskih trgih je postalo zelo volatilno, zaostreno in tvegano. Razmere na trgih so neobičajne in so posledica več dejavnikov: oživitev gospodarstev po pandemiji in povečano povpraševanje po energiji (predvsem premoga in zemeljskega plina), zmanjšana dodatna oskrba Evrope s plinom zaradi tehničnih težav in nižjih naložb, manjše lastne proizvodnje ter nerezerviranih dodatnih količin plina iz Rusije in manjša proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov kot običajno. Pri tem velja kot glavna dejavnika izpostaviti ekstremen porast cen zemeljskega plina (zaradi manjšega dotoka plina v Evropo) in porasta cen premoga (zaradi povečanega povpraševanja premoga s strani Kitajske zaradi rasti porabe električne energije). Zaradi dolge zime so se skladišča zemeljskega plina v Evropi bolj izpraznila kot običajno in polnjenje je potekalo počasneje tudi zaradi neugodne razlike v ceni plina. Skladišča so sedaj napolnjena zadovoljivo za prihajajoče zimsko obdobje. Cene plina na trenutnih trgih se v zadnjih letih, ko je postal trg z utekočinjenim zemeljskim plinom (LNG) globalen, oblikujejo na osnovi svetovnega povpraševanja in tako tekmuje povpraševanje v Aziji in Evropi, kar dviguje ceno LNG.

Zavedati se moramo, da je trenutna situacija v Sloveniji posledica dogajanja na mednarodnih trgih energentov. Ker gre za specifičen pojav, se je potrebno vzdržati nesorazmernih in dolgoročno škodljivih posegov v delovanje trga energentov. Cene električne energije in zemeljskega plina se na skupnem evropskem trgu oblikujejo na popolnoma tržnih načelih. Kakršnakoli regulacija cen na trgu je v nasprotju z evropskim pravnim redom na področju notranjega energetskega trga.

V Sloveniji bistvenih podražitev elektrike na maloprodajnem trgu zaenkrat (razen pri enem večjem ponudniku) ni napovedanih. Drugih podražitev po informacijah ostalih dobaviteljev do začetka naslednjega leta ni pričakovati. Trg v Sloveniji je dobro razvit in konkurenčen, kakršnokoli poseganje v prosto delovanje trga bi bistveno negativno vplivalo na ustrezne tržne signale, ki so potrebni za investicije, konkurenčnost in kakovost storitev. Na maloprodajnem trgu z električno energijo in plinom je dovolj konkurenčne ponudbe in stabilnih dobaviteljev, zato lahko odjemalci brezplačno zamenjajo dobavitelja, ki se je odločil za povišanje cen in si s tem zagotovijo storitev dobave po ugodnejši ceni. Napovedi kažejo, da se bodo cene na veleprodajnih trgih spomladi 2022 stabilizirale.

Ker so države članice EU povezane v skupni energetski trg je pojav potrebno nasloviti kolektivno na ravni celotne EU, saj bomo le tako v prihodnje najboljše zaščiteni pred vplivi tovrstnih gibanj cen. Ministrstvo se je seznanilo s predlogi ukrepov, ki jih je predstavila Evropska komisija, a v Sloveniji v tem trenutku še niso potrebni. Kot reakcijo na trenutne razmere Slovenija 26. oktobra 2021 sklicuje izredno zasedanje ministrov, pristojnih za energijo, na katerem bodo iskali skupne rešitve, ki bodo državljanke in državljane ubranile pred nadaljnjim drastičnim dvigovanjem cen.

Vlada je sprejela sklep o ustanovitvi posebne medresorske delovne skupine, pod vodstvom Ministrstva za infrastrukturo, ki bo spremljala stanje na trgih energentov in obveščala Vlado z morebitno potrebnimi ukrepi za blaženje porasta cen na maloprodajnih trgih za industrijske in gospodinjske porabnike.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika