Novica

Informacija o doseganju deleža OVE v bruto končni rabi energije do leta 2020

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS se je na današnji 28. redni seji seznanila z Informacijo o doseganju deleža obnovljivih virov energije (OVE) v bruto končni rabi energije do leta 2020. Z Direktivo 2009/28/ES predpisan delež za leto 2020 Slovenija najverjetneje ne bo uspela izpolniti.

Slovenija je v okviru Direktive o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (2009/28/ES) zavezana do leta 2020 doseči 25 % delež obnovljivih virov energije v skupni rabi bruto končne energije ter 10 % delež obnovljivih virov v prometu.

Slovenija je v letu 2017 dosegla 21,5 % deleža OVE v bruto končni rabi energije. Za izpolnitev zastavljenega cilja 25 % delež OVE v skupni rabi bruto končne energije do leta 2020 bo potrebno povečati uporabo OVE za več kot 2 TWh oziroma za 3,5 odstotne točke, kar je skoraj trikrat toliko, kot se je povečal delež OVE v obdobju med letoma 2010 in 2017. Ministrstvo za infrastrukturo ocenjuje, da obstaja možnost, da določenega ciljnega 25 % deleža OVE v skupni rabi bruto končne energije v 2020 Republika Slovenija ne bo dosegla.

Ministrstvo za infrastrukturo načrtuje v letih 2019 in 2020 dodatne ukrepe za povečanje deleža OVE v skupni rabi bruto končne energije. Informacija ne nalaga Vladi RS, da potrdi v Informaciji predstavljene ukrepe za dosego ciljnega deleža obnovljivih virov energije, zaradi česar vrednotenje finančnih posledic gradiva na državni proračun ter presoja ostalih posledic ni potrebna.

Poleg navedenega bo Republika Slovenija na strokovni in politični ravni v letu 2019 vodila posvetovanja z Evropsko komisijo (iterativni proces) z namenom zbližanja stališč glede ocene in priporočil v zvezi z osnutkom Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta v delu, ki se nanaša na določitev nacionalnega prispevka na področju obnovljivih virov energije do 2030. Republika Slovenija bo v okviru zgoraj omenjenih posvetovanj Evropsko komisijo v skladu s 5. členom uredbe o upravljanju energetske unije opozorila na nacionalne okoliščine, ki vplivajo na določitev nacionalnega prispevka k skupnemu cilju OVE na ravni EU do 2030.

Vir: MzI


© 2012 - 2024 Portal Energetika