Novica

Informacija o nameravanem tranzitu jedrskih snovi preko območja Republike Slovenije

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS se je na današnji seji seznanila z informacijo o nameravanem tranzitu jedrskih snovi preko območja Republike Slovenije, ki bo predvidoma jeseni 2012.

Predstavniki podjetja EDLOW International in predstavnik Italije so maja 2012 po elektronski pošti in telefonu obvestili URSJV, da želijo čez Slovenijo in Luko Koper prepeljati izrabljeno jedrsko gorivo. Ob prizadevanjih za neširjenje jedrskega orožja že več kot deset let poteka vračanje visoko obogatenega urana, tj. svežega ali izrabljenega jedrskega goriva, v države dobaviteljice, tj. v ZDA ali Rusijo, zato so taki prevozi razmeroma pogosti. V zadnjem desetletju so čez slovensko ozemlje so potekali štirje prevozi. Prevozi potekajo skladno z zahtevami mednarodnih konvencij o prevozu nevarnega blaga.

Tokrat bi šel prevoz po cestah med Dunajem in pristaniščem v Kopru, nakar bi bila pošiljka z ladjo odpeljana v ZDA, kjer bi jo trajno shranili ali odložili. Za tak prevoz morajo biti izdana ustrezna dovoljenja, zagotovljeno fizično varovanje ter izpolnjeni vsi drugi pogoji za zagotavljanje varnosti pošiljke. Dosedanje izkušnje kažejo, da je tveganje za zdravje ljudi in okolje majhno in da do zdaj v svetu ni bilo omembe vrednih nezgod pri takih prevozih.


© 2012 - 2021 Portal Energetika