Novica

Informacija o procesu dovoljevanja za projekt skupnega interesa EU – daljnovod 2 x 400 kV Cirkovce–Pince

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS se je na današnji 176. redni seji seznanila z informacijo o procesu dovoljevanja za projekt skupnega interesa EU – daljnovod 2 x 400 kV Cirkovce–Pince.

Sistemski operater prenosnega omrežja na območju Republike Slovenije (družba ELES, d.o.o.) je od oktobra 2017 do marca 2018 v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja, ki je ključni dokument za nadaljevanje projekta skupnega interesa EU – daljnovod 2 x 400 kV Cirkovce–Pince, uspel rešiti zadeve, ki so bile v upravnem postopku ovira za izdajo okoljevarstvenega soglasja.

Tako je bil sklenjen dogovor z lastniki zemljišč na območju naselja Kamenščak, ki so podali izjavo, da so dobili zadovoljive odgovore na svoje zahteve. Prav tako je bil sklenjen dogovor še z nekaterimi lastniki zemljišč na območju Občine Videm pri Ptuju, ki so nasprotovali izdaji okoljevarstvenega soglasja. To je bilo nato izdano 21. 3. 2018.

ELES in sistemski operater prenosnega sistema Republike Hrvaške (HOPS) sta sklenila sporazum, da bo HOPS umestil v prostor in zgradil del omenjenega daljnovoda, ki poteka na območju katastrske občine Sv. Martin na Muri. HOPS je že začel postopke za pridobitev dovoljenj za gradnjo tega 1,3 kilometra dolgega odseka. O poteku postopkov bo HOPS sproti obveščal ELES.

Vir: MzI


© 2012 - 2022 Portal Energetika