Novica

Informacija o stanju izgradnje državne infrastrukture v sklopu izgradnje HE Brežice

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS se je seznanila z informacijo o stanju izgradnje državne infrastrukture v sklopu izgradnje HE Brežice, ki jo je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor.

Gradnja državne infastrukture poteka v skladu z usklajenim terminskim načrtom z gradnjo energetskega dela HE Brežice, ki ga izvaja koncesionar. Z namenom zagotovitve ustrezne dinamike izgradnje državnega dela infrastrukture tudi v prihodnje, je Vlada sprejela sklep o nujnosti zagotovitve dodatnih pravic porabe v letu 2016 za to investicijo. Sklep določa potrebne aktivnosti za zagotovitev dodatnih pravic porabe v Proračunu Republike Slovenije za leto 2016 za proračunskega uporabnika (PU) Ministrstvo za okolje in prostor do višine 40,7 mio EUR.

Zagotovitev dodatnih sredstev bo omogočila nadaljevanje izvajanja državne infrastrukture v skladu s potrebno in predvideno dinamiko, kar bi omogočilo testni zagon HE konec leta 2016 oziroma v začetku leta 2017. Sredstva za izgradnjo državne infrastrukture se tudi v prihodnje zagotavljajo iz naslova sredstev finančnega načrta PU MOP v proračunu RS, sredstev Sklada za vode in sredstev Podnebnega sklada.

Vir: MOP


© 2012 - 2024 Portal Energetika