Novica

Informacija o stanju na projektu Južni tok

Vlada RS se je na današnji seji seznanila z informacijo o stanju na projektu Južni tok.

Dne 1. 12. 2014 je Putin napovedal prekinitev aktivnosti na projektu Južni tok.

Dne 17. 12. 2014 je v Ljubljani potekala medvladna komisija RS in RF za gospodarsko sodelovanje, v okviru katere se redno obravnava tudi vprašanje Južnega toka. V okviru energetskega omizja je slovenska stran pozvala rusko stran, da predstavi svoje poglede na nadaljevanje projekta v luči Putinove izjave. Ruska stran je slovensko stran informirala o prenehanju projekta. Slovenska stran je poudarila, da je izpolnila vse obveznosti iz sporazuma. Strani sta se dogovorili, da bosta o projektu razpravljali v okviru sporazuma.

Čeprav ruska stran Ministrstva za infrastrukturo kot pristojnega ministrstva za meddržavni sporazum uradno nikoli ni obvestila o prenehanju aktivnosti na projektu, Ministrstvo za infrastrukturo ocenjuje, da je uradni zapis v protokolu z dne 17. 12. 2014, ki sta ga podpisala tudi oba pristojna ministra (Erjavec in Nikiforov) zadostna podlaga za to, da Slovenija rusko stran pozove, da nas v skladu s 14. členom sporazuma obvesti o nastalih okoliščinah, ki ruski strani preprečujejo izpolnjevanje njenih obveznosti. Ministrstvo za infrastrukturo bo tako po meddržavnem sporazumu ruskemu Ministrstvu za energetiko poslalo dopis s tem predlogom.

Ob tem velja poudariti, da je slovenska stran izpolnila vse obveznosti po sporazumu ter tudi, da bo prenehanje projekta sicer vplivalo na poslovni izid družbe Plinovodi, ne bo pa to vplivalo na omrežnino, saj aktivnosti, ki so jih Plinovodi vodili na tem projektu, niso del gospodarske javne službe operaterja prenosnega sistema.

Vir: MzI


© 2012 - 2023 Portal Energetika