Novica

Javna obravnava Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi Energetskega zakona (EZ-1) objavilo predlog uredbe za javno obravnavo. Uredba podrobneje ureja delovanje trga z zemeljskim plinom, obračunavanje odstopanj prevzema in predaje zemeljskega plina, zamenjavo dobavitelja in ostale elemente trga z zemeljskim plinom. Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe pošlje do vključno 30. septembra 2015.

Predlog uredbe usklajuje določbe z nastavki v sprejetih predpisih ter dopolnjuje nekatere postopke, kar omogoča bolj tekoče in zanesljivejše delovanje trga z zemeljskim plinom.

Trg z zemeljskim plinom je bil uveden leta 2004 in popolnoma sproščen tudi za gospodinjske odjemalce leta 2007. Uredba o trgu z zemeljskim plinom je na osnovi Energetskega zakona takrat opredeljevala osnovne elemente trga s plinom. Od leta 2007 je bilo tako na nivoju EU kot v Sloveniji sprejetih več predpisov, ki so posredno vplivali na delovanje trga z zemeljskim plinom.

Poleg predlagane nove uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom, ki nadomešča obstoječo uredbo, so za delovanje trga pomembne določbe Energetskega zakona (EZ-1), kakor tudi Evropske uredbe (EU) 715/2009 o dostopu do prenosnega omrežja in povezani kodeksi omrežij ter Sistemska obratovalna navodila operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina, ki so prav tako v postopku potrditve s strani Agencije za energijo.

V predlogu uredbe so podrobneje opredeljeni:

  • postopki in načini zagotavljanja informacij (med operaterjem prenosnega in distribucijskih sistemov in dobavitelji),
  • postopek zagotavljanja informacij gospodinjskim odjemalcem o njihovi porabi (kadarkoli in za določeno obdobje),
  • postopek določanja odjema za odjemna mesta brez prigrajenih tarifnih spominskih enot (razdelitev po bilančnih skupinah za odjemalce, ki nimajo dnevno merjene porabe),
  • postopek zamenjave dobavitelja (v 21 dneh – danes od 20 do 50 dni),
  • način ugotavljanja stanja merilne naprave ob menjavi dobavitelja,
  • način izdajanja računa in obračuna (upoštevanje spremembe v višini postavke v obračunskem obdobju, uvedba kWh, enotni račun) ter
  • postopek v primeru nujne oskrbe z zemeljskim plinom (pogoji za uveljavitve te pravice).

Predlog uredbe bo v javni obravnavi tri mesece, kar je dovolj časa tako za podajanje pripomb zainteresirane javnosti (predvsem operaterjev sistemov in dobaviteljev ter morebiti Trgovinske zbornice Slovenije), kot tudi za izvedbo morebitno potrebnih pojasnjevalnih sestankov z zainteresiranimi deležniki.

Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe na objavljen predlog uredbe pošlje izključno na predpisanem obrazcu do vključno 30. 9. 2015.

Podrobnješe informacije


© 2012 - 2024 Portal Energetika