Novica

IRENA in države JV Evrope skupaj za pospešitev regionalnega uvajanja obnovljivih virov energije

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

V Bukarešti je v organizaciji Mednarodne agencije za obnovljivo energijo (IRENA) in romunskega Ministrstva za energijo potekala strokovna delavnica na temo razvoja obnovljivih virov energije v državah JV Evrope. Predstavniki vlad, javnih služb, regulatornih organov in ostalih interesnih skupin s področja energetike so izmenjali dobre prakse s področja obnovljivih virov energije in utrdili partnerstva za bodoče ukrepe.

Končni rok za oddajo vlog je 9. 11. 2016 do 10:00

Udeležence je nagovorila državna sekretarka Romunije, Corina Popescu, ki je izrazila zadovoljstvo ob gostitvi tega regionalnega posveta v Bukarešti. "Romunija je v kratkem času ustvarila skoraj 5000 MW zmogljivosti OVE, s čimer je predčasno dosegla nacionalni cilj na področju politike OVE za leto 2020. Izkušnje iz tega področja bodo Romuniji omogočile postaviti nove okvirje za OVE do leta 2030, v skladu s pričakovano novo EU Direktivo OVE," je še dodala Popescuva.


Generalni direktor IRENE Adnan Z. Amin je izpostavil, da je v državah jugovzhodne Evrope prisoten pomemben, še neizkoriščen potencial OVE. Pospeševanje regionalne izrabe OVE bo pomagalo regiji izpolniti cilje na področju OVE za leto 2020, izboljšala se bo energetska varnost, ustvarila se bodo nova delovna mesta, povečal BDP in izboljšalo javno zdravje. IRENA se veseli tesnejšega sodelovanja z regijo jugovzhodne Evrope in podpira njen prehod v trajnostno naravnano energetsko prihodnost.


Udeleženci delavnice so razpravljali o začetnih ugotovitvah iz študije IRENE glede regijskih vrzeli OVE v državah JV Evrope, ki je identificirala in analizirala ovire, ki zavirajo razvoj OVE v regiji. Udeleženci so izmenjali stališča glede doseganja prihodnjih ciljev na področju OVE do leta 2030, izkušnje delovanja podpornih shem in socialno-ekonomskih koristi uvajanja OVE v regiji. IRENA bo rezultate delavnice upoštevala v naslednji fazi priprave študije regijskih vrzeli OVE. Študija bo predstavljala izhodišče, da bo IRENA v sodelovanju z vladami držav JV Evrope in ostalimi interesnimi skupinami izdelala regijski Akcijski načrt sodelovanja, ki bo prilagojen specifičnim energetskim potrebam regije.

 

Na delavnici sta Slovenijo zastopala veleposlanik v Romuniji g. Mihael Zupančič in mag. Mojca Vendramin iz Ministrstva za infrastrukturo, ki je predstavila stanje na področju OVE v Sloveniji.


Vir: IRENA


© 2012 - 2024 Portal Energetika