Novica

Izboljšanje oskrbe Lendave in okolice z električno energijo

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Za povečanje zanesljivosti napajanja Lendave z okolico je Elektro Maribor zamenjal dva transformatorja 20/35 kV v RTP Ljutomer in opremo v stikališču. Dodatno bo zaradi narščajočega odjema nameščen še dodatni močnejši transformator v RTP Petišovci.

Zamenjava transformatorjev v RTP Ljutomer je bila izvedena v rekordnem času dveh mesecev (Foto: Boštjan Rous).

Oskrba območja Lendave z okolico z električno energijo poteka iz RTP Lendava. Eden izmed ključnih virov rezervnega napajanja RTP Lendava je daljnovod 35 kV Ljutomer - Petišovci, katerega prenosna zmogljivost je odvisna tudi od transformacije 20/35 kV v RTP Ljutomer. Zaradi naraščajočih potreb po električni energiji obstoječa transformacija 20/35 kV v RTP Ljutomer ne zadošča več za zanesljivo oskrbo z električno energijo. Zato sta bila obstoječa dva transformatorja 20/35 kV, vsak z močjo 4 MVA, zamenjana z močnejšima transformatorjema 20/35 kV z močjo 8 MVA. Sočasno je bila zamenjana tudi oprema v 35 kV stikališču. Celotna investicija je znašala približno 70.000 EUR.

Zaradi naraščajočega odjema električne energije s strani gospodinjstev in gospodarskih subjektov, vezanih na RTP Lendava, je bilo potrebno zagotoviti tudi povečanje prenosa moči iz RTP Petišovci v RTP Lendava. V RTP Petišovci je bil dosedaj nameščen le en transformator 35/20 kV (moči 8 MVA), ki ne omogoča prenos razpoložljive moči iz RTP Ljutomer naprej v RTP Lendava. Zato je tudi v RTP Petišovci potrebno povečanje moči z dodatno namestitvijo novega transformatorja (moč 8 MVA), ki bo v omrežje vključen v decembru letos. Vrednost te investicije znaša 105.000 EUR.

 

Z zamenjavo dveh transformatorjev v RTP Ljutomer in dodatnim transformatorjem v RTP Petišovci se je povečal prenos moči iz RTP Ljutomer v RTP Petišovci oz. v RTP Lendava, kar je bistveno izboljšalo kakovost in zanesljivost oskrbe prebivalstva in gospodarstva na območju Lendave z električno energijo.

 


© 2012 - 2023 Portal Energetika