Novica

Izdana dopolnitev Uredbe o izdaji deklaracij za proizvodne naprave in potrdil o izvoru električne energije

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na 109. redni seji izdala Uredbo o dopolnitvi Uredbe o izdaji deklaracij za proizvodne naprave in potrdil o izvoru električne energije. Dopolnitev uredbe predstavlja pomembno spodbudo pri implementaciji novih energetskih projektov.

S sprejetjem dopolnitve uredbe bo olajšan postopek pridobivanja deklaracij za investitorje v proizvodne naprave na obnovljive vire energije in vire energije z visokim izkoristkom v soproizvodnji, ki so že v teku in so že bili potrjeni za vstop v podporno shemo ter imajo zaradi razlogov, ki so nastali izključno na strani izvajalcev, s katerimi investitorji sodelujejo pri razvoju tovrstnih projektov, težave pri izpolnjevanju pogojev po uredbi.

Navedeno ogroža njihov vstop v podporno shemo in s tem dejansko doseganje ciljev podporne sheme. Z dopolnitvijo uredbe bo omogočena učinkovitejša raba obnovljivih virov energije in virov energije z visokimi izkoristki in pospešen prehod k trajnostnemu energetskemu sistemu. 

S sprejeto dopolnitvijo uredbe bo Agencija za energijo ob izpolnjevanju določenih pogojev in predložitvi zahtevanih dokazil izdala deklaracijo z veljavnostjo od dneva vložitve vloge za izdajo deklaracije, če proizvajalec v roku šest mesecev od dneva vložitve vloge za izdajo deklaracije agenciji predloži uporabno dovoljenje ali odločbo o poskusnem obratovanju.

Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 53/2024.

Povezava na sprejeto uredbo

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika