Novica

Izdana dopolnjena Uredba o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz OVE in SPTE

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na 85. redni seji sprejela sklep o izdaji Uredbe o dopolnitvah Uredbe o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ali s soproizvodnjo z visokim izkoristkom. Dopolnitev omogoča, da se iz uporabe uredbe izvzame manjše naprave za individualno samooskrbo po ZSROVE s priključno močjo do vključno 50 kW, saj se za te naprave uporablja enostavni postopek po 42. členu ZSROVE.

Pogoji po uredbi bodo veljali za naprave za individualno samooskrbo s priključno močjo večjo od 50 kW.

Skladno s sedmim odstavkom 50. člena Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (v nadaljevanju: ZSROVE), Uredba velja praviloma za vse proizvodne naprave na OVE ali SPTE, ki se postavljajo v, na ali ob obstoječi stavbi ali gradbenem inženirskem objektu, ne glede na način priključitve - na notranjo nizkonapetostno inštalacijo objekta (po PS.2 shemi) ali direktno na omrežje.

Edine naprave, za katere uredba ne velja, so naprave za individualno samooskrbo, kot so opredeljene v stari Uredbi o samooskrbi z električno energijo z obnovljivih virov energije. To so naprave na OVE, priključene na notranjo nizkonapetostno električno inštalacijo stavbe, njihova priključna moč (v kW) pa ne presega 0,8-kratnika priključne moči odjema merilnega mesta, na notranjo napeljavo katerega je naprava priključena. Ker je samooskrba po EZ-1 omejena na gospodinjske in male poslovne odjemalce, gre tu za majhne proizvodne naprave, katerih namestitev se po veljavni gradbeni zakonodaji šteje za vzdrževalno delo (za katera gradbeno dovoljenje ni potrebno), skladno z Uredbo o razvrščanju objektov.

Po novem sistemu samooskrbe po ZSROVE in novi Uredbi o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije pa te omejitve na gospodinjske in male poslovne odjemalce ni več, kar pomeni, da so lahko v individualno samooskrbo vključena vsa merilna mesta, tudi taka z veliko priključno močjo. V takih primerih pa – iz varnostnih razlogov - ne bi bilo primerno, da so večje proizvodne naprave za individualno samooskrbo oproščene določenih preveritev, kot to velja za manjše.

Glede na navedeno se z dopolnitvijo Uredbe o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ali s soproizvodnjo z visokim izkoristkom določi izjema tudi za naprave za individualno samooskrbo po ZSROVE, a z velikostno omejitvijo (to pomeni izjema velja samo za najmanjše). Predlagana sprememba v praksi pomeni, da bodo tisti, ki postavljajo v, na ali ob obstoječo stavbo ali gradbeni inženirski objekt napravo za individualno samooskrbo s priključno močjo večjo od 50 kW, morali izpolnjevati pogoje po Uredbi.

Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 132/2023.

Vir: MOPE


© 2012 - 2023 Portal Energetika