Novica

Izdana nova Uredba o določitvi nadomestila dobaviteljem električne energije

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na 225. dopisni seji na podlagi osnovi Zakona o kontroli cen in Energetskega zakona (EZ-2) izdala Uredbo o določitvi nadomestila dobaviteljem električne energije. Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 47/2024.

Predlagana uredba je posledica sprejete Uredbe o določitvi cen električne energije, sprejete na osnovi Zakona o kontroli cen in 163. člena Energetskega zakona (EZ-2), kjer je predvidena možnost nadomestila dobaviteljem, ki energijo prodajajo po regulirani ceni. Če vlada določi najvišjo ceno električne energije, lahko dobaviteljem energije, ki bi jim ta ukrep povzročil občutno škodo, določi primerno finančno nadomestilo ali drug ukrep z učinkom primernega nadomestila škode.

Vlada z uredbo predpisuje:

  • način določitve nadomestila in drugega ukrepa,
  • pogoje in merila za upravičenost do nadomestila oziroma drugega ukrepa,
  • način izplačila nadomestila,
  • organ, ki nadomestilo izplačuje,
  • vir sredstev.

V  uredbi je skladno z določili EZ-2 določeno nadomestilo zaradi Uredbe o določitvi cen dobaviteljem, ki niso povezani s proizvajalci električne energije s sedežem v Republiki Sloveniji. Za slednje je v 7. členu uredbe določen »drug ukrep z učinkom primernega nadomestila škode«, kot je predvideno v EZ-2.

Ker je Uredba o določitvi cen električne energije cene omejila le za 90% porabe, so dobavitelji za preostalih 10% določili tržne cene. Te cene so v tej uredbi uporabljene kot osnova za izračun upoštevane tržne cene, ki se upošteva kot merilo pri izplačilu nadomestila. Postopek določitve nadomestila je zato enostavnejši kot je bil v letu 2023.

Dobavitelji električne energije, ki so upravičeni do nadomestila, so dolžni na poziv pristojnega organa predložiti vsa potrebna dokazila, s katerimi utemeljujejo postavke, na podlagi katerih se obračuna mesečno nadomestilo.

Povezava na sprejeto uredbo

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika