Novica

Izdana Odredba o načrtu preventivnih ukrepov pri oskrbi s plini

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je na podlagi Zakona o oskrbi s plini (ZOP) izdalo Odredbo o načrtu preventivnih ukrepov pri oskrbi s plini. Predpis določa načrt preventivnih ukrepov pri oskrbi s plinom, ki je namenjen krepitvi pripravljenosti države na morebitne zaostrene razmere pri oskrbi s plinom in izpolnjevanju bistvenih zahtev iz Uredbe (EU) 2017/1938.

Odredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 130/2023.

Odredba določa načrt preventivnih ukrepov pri oskrbi s plinom, ki vključuje infrastrukturni standard in standard oskrbe, izpolnjevanje obeh standardov in preventivne ukrepe za zagotavljanje zanesljive oskrbe odjemalcev s plinom v Republiki Sloveniji in s tem povezane obveznosti podjetij plinskega gospodarstva. Odredba določa tudi pristojnosti za izvajanje 9. člena uredbe (EU) 2017/1938 o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom.

Odredba ureja infrastrukturni standard, ki z merilom N-1 ugotavlja, ali ob izpadu dobav po največji infrastrukturi preostala infrastruktura omogoča zadostne zmogljivosti za dobavo plina.

Odredba določa tudi standard oskrbe, ki zahteva od dobaviteljev zaščitenim odjemalcem sprejem ukrepov za zagotovijo zadostne količine plina za dobavo zaščitenim odjemalcem tudi v oteženih razmerah ali ob motnjah. Večinoma bo dobava omogočena, če dobavitelji zagotovijo zadostne količine plina v treh primerih:

  • v sedmih zaporednih dneh z najnižjo temperaturo, ki statistično nastopi v zadnjih 20 letih,
  • v 30-dnevnem obdobju z izjemno velikim povpraševanjem po plinu, ki se statistično pojavlja enkrat v 20 letih,
  • v 30-dnevnem obdobju ob motnji na posamezni največji plinski infrastrukturi v povprečnih zimskih razmerah.

Za vse tako določene količine plina morajo dobavitelji zagotoviti tudi potrebne zmogljivosti prenosnih poti v Slovenijo.

Z odredbo je določen način poročanja o izpolnjevanju navedenih standardov in sporočanja potrebnih podatkov, obveznosti podjetij plinskega gospodarstva in preventivni ukrepi. Med slednjimi je najpomembnejša obveznost, da dobavitelji zaščitenim odjemalcem, ki uvažajo plin v Slovenijo, zagotavljajo ustrezno razpršitev portfelja svojih dobavnih virov plina, in sicer tudi v primerih morebitne prekinitve dobav po dobavni poti čez katerokoli od čezmejnih povezovalnih točk.

Odredba določa tudi naloge, ki jih na področju preventivnih ukrepov pri oskrbi s plini, izvaja Agencija za energijo.

V prilogah odredbe je dodan opisni del načrta preventivnih ukrepov, kakor jih določa Uredba (EU) 2017/1938.

Povezava na sprejeto odredbo

Vir: MOPE


© 2012 - 2023 Portal Energetika