Novica

Izdana sprememba Uredbe o določitvi nadomestila dobaviteljem zemeljskega plina

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na 51. redni seji izdala Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi nadomestila dobaviteljem zemeljskega plina, ki je potrebna zaradi podaljšanja omejitev cen zemeljskega plina za upravičene skupine odjemalcev do konca leta 2023. Spremenjena uredba tako tudi ukrep nadomestil podaljšuje do konca leta 2023.

Vlada RS je podaljšala ukrep kontrole cen zemeljskega plina za posamezne vrste odjemalcev, hkrati pa je bilo določeno, da dobavitelji ne smejo prenehati z dobavo zemeljskega plina. Ukrep velja do 31. decembra 2023.

Zakon o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije (ZNPOVCE) v 18. členu določa, da če vlada določi najvišjo ceno električne energije, plina ali toplote iz sistema daljinskega ogrevanja, lahko vlada dobaviteljem oziroma distributerjem toplote, ki bi jim ta ukrep povzročil občutno škodo, določi primerno finančno nadomestilo ali drug ukrep z učinkom primernega nadomestila škode. Ta uredba skladno z zgoraj navedenim ureja in določa nadomestila ter določa postopek izplačila nadomestila dobaviteljem zemeljskega plina.

Glede na to, da je bila sprejeta nova Uredba o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema, ki bo veljala od 1. septembra 2023 do 31. decembra 2023, je potrebno za to obdobje uskladiti tudi Uredbo o določitvi nadomestila dobaviteljem zemeljskega plina.

Zaradi pripomb glede kakovosti podatkov in učinkovitosti izvajanja ukrepa, se uvaja dvomesečno obračunavanje in izplačilo nadomestil dobaviteljem. Zaradi težav pri izvajanju uredbe se spreminja način sporočanja podatkov zaradi spremenjenega obračunavanja in izplačil nadomestil dobaviteljem. Rok, v katerem operater prenosnega sistema operaterju trga po elektronski pošti posreduje posamezne podatke, se podaljša za 5 dni do 17. delovnega dne v mesecu za pretekla dva meseca.

Borzen na podlagi vloženega, popolnega zahtevka ter popolnih podatkov operaterja sistema v roku 15 delovnih dni izda odločbo, s katero ugotovi upravičenost in višino nadomestila, ter v roku desetih delovnih dni po dokončnosti odločbe izvede izplačilo nadomestila dobavitelju zemeljskega plina.

Povezava na sprejeto uredbo

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika