Novica

Izdana spremenjena Uredba o energetski infrastrukturi

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na 100. redni seji izdala Uredbo o spremembi Uredbe o energetski infrastrukturi. Spremenjena uredba podeljuje status energetske infrastrukture tudi elektrarnam in napravam moči nad 1 MW, ki proizvajajo električno energijo iz obnovljivih virov. Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 173/2021.

Uredba o energetski infrastrukturi določa vrste objektov, naprav, omrežij in sistemov, ki sestavljajo energetsko infrastrukturo.

Ministrstvo za infrastrukturo želi spodbuditi postavitev in gradnjo naprav in objektov za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (OVE), zato je predlagalo spremembo uredbe, s katero bi proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov energije podelili status energetske infrastrukture.

Spremenjena uredba razširja status energetske infrastrukture za proizvodnjo električne energije na način, da poleg večjih proizvodnih elektrarn ter njihovih sestavnih delov z nazivno močjo nad 10 MW (termoelektrarne, jedrska elektrarna, hidroelektrarne, naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote) status energetske infastrukture pripada tudi:

  • elektrarnam in napravam z nazivno močjo nad 1 MW, ki proizvajajo električno energijo z izkoriščanjem obnovljivih virov energije (OVE) ter njihovim sestavnim delom, in
  • napravam z nazivno električno močjo nad 1 MW, ki proizvajajo električno energijo s soproizvodnjo toplote in električne energije (SPTE) iz obnovljivih virov energije (OVE) ter njihovim sestavnim delom.

Vir: MZI


© 2012 - 2023 Portal Energetika