Novica

Izdana Uredba o določitvi nadomestila distributerjem toplote iz sistemov daljinskega ogrevanja

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na 57. redni seji sprejela uredbo, ki določa način določitve primernega finančnega nadomestila škode distributerjem toplote, ki jim je bila povzročena zaradi uvedbe najvišje dovoljene višine tarifne postavke za variabilni del cene toplote za gospodinjske odjemalce zaradi in v času veljavnosti Uredbe o oblikovanju cene toplote iz daljinskega ogrevanja.

Uredba o določitvi nadomestila distributerjem toplote iz sistemov daljinskega ogrevanja tako določa pogoje in merila za upravičenost do nadomestila, način izplačila primernega nadomestila zaradi povzročitve občutne škode distributerjem toplote, ter organ, ki upravičenost in višino nadomestila ugotavlja (Agencija za energijo), ter organ, ki nadomestilo izplačuje (Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo).

Omejitev, ki je bila določena z Uredbo o oblikovanju cene toplote iz daljinskega ogrevanja, se nanaša na maksimalni variabilni del cene za gospodinjske odjemalce in na prepoved dviga obstoječe vrednosti te cene, če je le-ta nižja od predpisane. Po zaključku obdobja regulacije cene po Uredbe o oblikovanju cene toplote iz daljinskega ogrevanja se upravičenje distributerja toplote ocenjuje na način, da se oceni bistvena škoda, ki nastane kot izpad prihodka zaradi naslova znižanja cene glede na obstoječo ceno oziroma nezmožnost zvišanja predmetne cene glede na ceno, ki jo je distributer samostojno povišal po obdobju predmetne dodatne regulacije z uredbo.

Izplačila se bodo financirala iz proračuna Republike Slovenije na osnovi Zakona o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije.

Vir: MOPE


© 2012 - 2023 Portal Energetika