Novica

Izdana Uredba o DPN za kablovod Škofije

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na današnji 115. redni seji izdala Uredbo o državnem prostorskem načrtu (DPN) za kablovod 110 kV od RTP 110/20 kV Dekani do slovensko - italijanske meje pri mednarodnem mejnem prehodu (MMP) Škofije.

Načrtovana prostorska ureditev obsega gradnjo novega kablovoda, dolžine približno 4,5 km, vključno s telekomunikacijskimi povezavami in drugimi potrebnimi prilagoditvami obstoječe gospodarske javne infrastrukture ter poteka v največji meri v obstoječi cestni infrastrukturi. Območje državnega prostorskega (DPN) načrta leži v Mestni občini Koper med naseljema Dekani in Škofije, in poteka na širšem območju prostorskih koridorjev regionalnih cest Dekani - Koper in Dekani - Škofije, ter državne ceste HC H5 Škofije - Srmin.

S kablovodom se bo vzpostavila nova 110 kV povezava za izmenični tok med sosednjima sistemskima operaterjema. Z novim povezovalnim elektrovodom se bodo povečale obstoječe razpoložljive zmogljivosti na prenosnem omrežju med slovenskim in italijanskim sistemskim operaterjem.

Uredba daje podlago za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja, in sicer v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov na podlagi katerih se izda gradbeno dovoljenje.

Vir: MOP


© 2012 - 2024 Portal Energetika