Novica

Izdana Uredba o DPN za kablovod Vrtojba

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na današnji 115. redni seji izdala Uredbo o državnem prostorskem načrtu (DPN) za 110 kV kablovod od RTP 110/20 kV Vrtojba do slovensko-italijanske meje pri mednarodnem mejnem prehodu (MMP) Vrtojba.

Načrtovana prostorska ureditev obsega gradnjo novega kablovoda, dolžine približno 2,7 km, vključno s telekomunikacijskimi povezavami in drugimi potrebnimi prilagoditvami obstoječe gospodarske javne infrastrukture ter poteka v največji meri v obstoječi cestni infrastrukturi oziroma vzporedno z njo. Območje prostorske ureditve se nahaja na območju Občine Šempeter - Vrtojba med naseljema Vrtojba in Šempeter pri Gorici, v večji meri na severni strani hitre ceste H4 in MMP Vrtojba.

S kablovodom se bo vzpostavila nova 110 kV povezava za izmenični tok med sosednjima sistemskima operaterjema. Z novim povezovalnim elektrovodom se bodo povečale obstoječe razpoložljive zmogljivosti na prenosnem omrežju med slovenskim in italijanskim sistemskim operaterjem.

Uredba daje podlago za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja, in sicer v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov na podlagi katerih se izda gradbeno dovoljenje.

Vir: MOP


© 2012 - 2024 Portal Energetika