Novica

Izdana uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M6 od Ajdovščine do Lucije

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji izdala Uredbo o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M6 od Ajdovščine do Lucije, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Prenosni plinovod Ajdovščina – Lucija se prične na območju kompresorske postaje Ajdovščina, kjer se priključi na kompresorsko postajo, nato poteka vzporedno z obstoječim plinovodom M3, se pred avtocesto odkloni in poteka v smeri juga mimo Sežane in Kozine ter zavije zahodno, proti naselju Osp, kjer je pri istoimenskem mejnem prehodu predviden nov priključek na italijansko plinsko omrežje. V nadaljevanju poteka plinovod v notranjosti obalnih občin, mimo Dekanov, se z južne strani približa Kopru in Izoli, ter se zaključi nad Portorožem oziroma Lucijo. Dolžina plinovoda je 67,5 km cevovoda,  tlačne  stopnje  70  bar,  premera  DN 200 mm - 600 mm s pripadajočimi sprejemno oddajnimi čistilnimi postajami (SOČP), odcepi in (predvidoma) petimi merilno regulacijskimi postajami (MRP Sežana, MRP Dekani, MRP Koper, MRP Izola in MRP Lucija).

Na podlagi izdane uredbe bo investitor lahko pripravil izvedbene projekte, uredil premoženjsko – pravne zadeve z lastniki zemljišč ter pridobil gradbeno dovoljenje.

 

Povezava na uredbo.


© 2012 - 2022 Portal Energetika