Novica

Izdana Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge parametre

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na včerajšnji 82. redni seji zaradi spremembe evropske zakonodaje na področju označevanja pnevmatik za namene izvajanja 15. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Ur. l. RS št. 17/11) izdala novo uredbo. Uredba je objavljena v Uradnem listu RS št. 97/2021.

Dne 25. 5. 2020 je bila na evropski ravni sprejeta Uredba (EU) 2020/740 o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge parametre (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2020/740/EU).

Namen sistema označevanja pnevmatik je zmanjšati emisije toplogrednih plinov in obremenitev s hrupom ter izboljšati varnost v cestnem prometu. Pnevmatike so odgovorne za 20–30 % porabe goriva vozila. Zmanjšanje kotalnega upora pnevmatik zaradi manjše porabe goriva prispeva k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in povečanju prihrankov za voznike.

Uredba 2020/740/EU razveljavlja Uredbo 1222/2009/ES o označevanju pnevmatik ter uvaja dodatne obveznosti za dobavitelje pnevmatik, distributerje pnevmatike, ponudnike internetnih storitev in nacionalne organe. Namen Uredbe 2020/740/EU je potrošnikom zagotoviti več informacij pri izbiri novih pnevmatik za njihova vozila. Uredba 2020/740/EU spodbuja trajnejše in varnejše pnevmatike z visokim izkoristkom goriva in nizkimi stopnjami hrupa ter se uporablja za pnevmatike za osebne avtomobile, avtobuse, lahka in težka tovorna vozila ter lahke in težke priklopnike ter obnovljene pnevmatike (ko bo na voljo primerna preizkusna metoda).

Ker nova EU uredba zahteva od nacionalnih organov vzpostavitev sistema nadzora in kaznovanja, je bilo potrebno ta sistem vzpostaviti v okviru nove nacionalne uredbe, ki  nadomešča do sedaj veljavno nacionalno Uredbo (EU) o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge parametre.

Povezava na objavljeno Uredbo v Uradnem listu RS

Vir: MZI


© 2012 - 2023 Portal Energetika