Novica

Izdana uredba o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energetske prenove objektov Ministrstva za zdravje

⇒ Energetika ⇒ Energetska prenova stavb

Vlada Republike Slovenije je na 84. redni seji izdala Uredbo o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta celovite energetske prenove določenih objektov Ministrstva za zdravje – objekti Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 103/2021.

S predlagano uredbo se urejajo predmet, pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja ter uporabnika objekta, postopek izbire zasebnega partnerja ter druge sestavine razmerja javno-zasebnega partnerstva, ki so v skladu z določbami Zakona o javno-zasebnem partnerstvu  predmet urejanja s koncesijskim aktom.

Uredba določa temeljni okvir prihodnjega pogodbenega razmerja, natančnejša opredelitev vseh sestavin pogodbenega razmerja pa bo izvedena v okviru koncesijske pogodbe. V predlagani uredbi je opredeljena tudi vrsta javno-zasebnega partnerstva, in sicer gre za koncesijsko javno-zasebno partnerstvo.

Uredba predvideva, da je predmet koncesije izvajanje storitev pogodbenega zagotavljanja prihranka energije po načelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije, pri čemer dopušča možnost, da je predmet koncesije lahko tudi pogodbena oskrba z energijo. Predmet koncesije bosta javni in zasebni partner dorekla v postopku javnega razpisa in ga nato opredelila v koncesijski pogodbi.

Povezava na objavljeno uredbo

Vir: Ministrstvo za zdravje


© 2012 - 2021 Portal Energetika