Novica

Izdana uredba o javno-zasebnem partnerstvu v Vojašnici Petra Petriča

⇒ Energetika ⇒ Energetska prenova stavb

Vlada Republike Slovenije je na včerašnji 103. redni seji izdala Uredbo o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta Vozlišče v Vojašnici Petra Petriča v Kranju.

Vozlišče RESHUB v Kranju je pilotni projekt vseevropskega projekta RESHUB Network in Europe, ki ga je Ministrstvo za obrambo predlagalo v okviru Posvetovalnega foruma za trajnostno energijo obrambnega in varnostnega sektorja. RESHUB Network in Europe je prvi obrambni energetski projekt, ki je financiran iz EU skladov (Sklad za strukturne spremembe, ang. Structural Reform Support Program). Sredstva v višini 310.000 EUR so dodeljena Republiki Sloveniji za izdelavo študije izvedljivosti za pet vojašnic v Sloveniji in po eno vojašnico v Avstriji, Belgiji, Nemčiji in na Madžarskem. S pilotnim projektom v Kranju se postavlja temelje »vodikove avtoceste« za obrambni in varnostni sektor v EU.

Predlagana uredba vsebuje odločitev o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno zasebnega partnerstva in izvedbo projekta Vozlišče v Vojašnici Petra Petriča v Kranju v eni izmed oblik javno-zasebnega partnerstva. Uredba je temeljni okvir prihodnjega pogodbenega razmerja, natančnejša opredelitev vseh sestavin pogodbenega razmerja pa bo izvedena v okviru koncesijske pogodbe. Kot vrsta javno-zasebnega partnerstva je na podlagi ugotovitev iz investicijskega programa in ocene upravičenosti določeno koncesijsko javno-zasebno partnerstvo, in sicer gre za koncesijo storitve.

Predmet koncesije je izvajanje storitev pogodbenega zagotavljanja prihranka energije v objektih vojašnice Petra Petriča Kranj, zagotavljanje avtonomnega delovanja vojašnice ter pravica do prodaje proizvedenih energentov. Uredba ureja tudi bistvene dele postopka izbire koncesionarja, predvsem posamezne faze konkurenčnega dialoga in strokovno komisijo za izbiro, poročanje koncesionarja in izvajanje nadzora javnega partnerja nad izvajanjem koncesionirane dejavnosti.

Vir: MO


© 2012 - 2022 Portal Energetika