Novica

Izdana Uredba o javno-zasebnem partnerstvu za celovito energetsko prenovo petih objektov MNZ in MZI

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Uredba vsebuje odločitev o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za celovito energetsko prenovo določenih objektov Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za infrastrukturo v eni izmed oblik javno-zasebnega partnerstva, določenih z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06).

Uredba je objavljena v Uradnem listu RS št. 60/2017.

Vlada je na včerajšnji 154. redni seji izdala Uredbo o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta celovite energetske prenove določenih objektov Ministrstva za notranje zadeve (MNZ) in Ministrstva za infrastrukturo (MzI).

Energetsko prenovljene bodo stavba na Kotnikovi ulici 19a v Ljubljani (upravljavec je Javna agencija za civilno letalstvo RS, uporabniki pa agencija za letalstvo, Javna agencija RS za varnost prometa in MzI), Policijska uprava Nova Gorica na Sedejevi ulici 11 (upravljavec je MNZ, uporabnik je MNZ, Policija), Policijska postaja Idrija na Gregorčičevi ulici 5 (upravljavec je MNZ, uporabnik je MNZ, Policija), Policijska akademija Tacen na Rocenski ulici 56 v Ljubljani (upravljavec je MNZ, uporabnik je MNZ, Policija) in Center za oskrbo Gotenica v Gotenici 1 v Kočevski Reki (upravljavec je MNZ, uporabnik je MNZ, Policija).

S to uredbo se med drugim urejajo predmet, pravice in obveznosti javnega ter zasebnega partnerja in uporabnikov objektov ter postopek izbire zasebnega partnerja. Uredba je temeljni okvir prihodnjega pogodbenega razmerja, ki bo natančneje opredeljeno v koncesijski pogodbi. To bo z izbranim zasebnim partnerjem/koncesionarjem sklenil koncedent (RS), sopodpisniki pa bodo uporabniki objektov, ki bodo zagotavljali plačila za opravljanje koncesionirane dejavnosti.

V tem primeru gre torej za koncesijsko javno-zasebno partnerstvo, predmet koncesije pa je izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po načelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije. Predmet koncesije bosta javni in zasebni partner dorekla v postopku javnega razpisa in ga nato opredelila v koncesijski pogodbi.

Uredba ureja postopek izbire koncesionarja, predvsem posamezne faze konkurenčnega dialoga in strokovno komisijo za izbiro, poročanje koncesionarja in izvajanje nadzora koncedenta nad izvajanjem koncesionirane dejavnosti. Uredba predvideva tudi klasične oblike prenehanja koncesijskega razmerja, in sicer prenehanje koncesijske pogodbe in odkup, odvzem ter prevzem koncesije.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika